U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Turisté buďte vítáni aneb prázdninové tipy na výlet

Kategorie: Zvláštní nabídka | Autor: Připravil Pavel Grozman

Víkend na venkově již dávno neznamená jen vylepšování chalupy a sekání trávníku. K odpočinku patří i rekreační sport a turistika. Tipů pro zajímavý výlet jsou v naší vlasti desítky. Jenže někde chtějí mít svůj klid a na turisty se dívají s nedůvěrou. Jinde naopak vidí v rozvoji cestovního ruchu šanci pro budoucnost. Nabízíme vám tři výlety do regionů, kde turisty, ať pěší nebo na kole, chtějí přivítat s otevřenou náručí.

Hrabě Aichelbur by měl radost

Přiznejme si, že cesta do Krkonoš nemusí být vždy spojena jen s příjemnými zážitky. Zvláště uprostřed zimní sezóny dávají přeplněná parkoviště a fronty u vleků méně odolnějším jedincům zabrat. Milovníci horské romantiky sem proto jezdí především v létě a k výletu si vybírají méně známé, ale o to zajímavější trasy. Jednu vám chceme doporučit.

Splněný sen

Tahle trasa je vlastně naplněním jednoho klukovského snu… Ale úplně na počátku byla tragická smrt hraběte Bertholda Aichelburga, majitele maršovského panství, v květnu roku 1861. Neshody s manželkou Theodorou vyústily až v jeho sebevraždu. Hrabě pro zdejší kraj vykonal mnoho dobrého a tak mu pozůstalí poddaní postavili poněkud netradiční památník – romantický lesní hrádek. Slavnostně byl otevřen roku 1863, nicméně udržován zůstal pouhých dvacet let. Pak začal postupně chátrat a po dalších sto letech byl téměř zapomenut. Ale ne všemi. V roce 1992 se několik přátel z Horního Maršova a okolí rozhodlo naplnit jeden ze svých klukovských snů: postavit opravdový hrad. Založili Hradní společnost Aichelburg a započali s obnovou lesního hrádku. Práce se rozeběhly zvláště poté, když vážnost Společnosti podpořili starostové z okolních obcí a ředitel Správy Krkonošského národního parku Oldřich Lábek. Náročná rekonstrukce byla po čtyřech letech dokončena a od června loňského roku je hrádek otevřen veřejnosti. Tím to ale neskončilo. Významným členem Hradní společnosti je také Informační centrum a galerie Veselý výlet z Horního Maršova. Celkem přirozeně se proto obnovený lesní hrádek stal důležitou zastávkou vycházkové trasy, kterou firma Veselý výlet připravila zejména pro romanticky založené návštěvníky Krkonoš. A když jsme si trasu prohlédli, napadlo nás, že i sám hrabě Aichelburg, po kterém byla pojmenována, by z ní měl radost.

Veselý výlet

Trasa začíná v Horním Maršově u vyhlášeného hostince Na Kopečku. Dobře tu vaří, ale občerstvení doporučujeme zatím odložit. První odbočkou je areál maršovského hřbitova s barokní farou a kostelem Nanebevzetí Panny Marie v čistě renesančním stylu. Je zde i hrobka šlechtického rodu Aichelburgů. Kolem lípy, staré přes čtyři století, se vrátíte do obce. Najdete tam několik zajímavých objektů – například starý vodní mlýn nebo unikátní kamenný sklad přádelny Inu. Všechny jsou dobře označeny a popsány smaltovanými tabulemi. Po půl století zmaru a deseti letech zmatků bohužel většinou nejsou v dobrém technickém stavu. Asi nejlépe je na tom zámek Dolní Lysečiny, toho času ovšem na prodej. Silnice vás vzápětí dovede k informačnímu středisku, galerii a penzionu Veselý výlet v Temném dole. A zde se odehraje zajímavý rituál: budou vám totiž předány klíče od hradu. Lesní hrádek si opravdu otevřete sami, ale nejprve k němu musíte vystoupat. Zvolit můžete bud’ lehčí dřevařskou cestu, nebo náročnější přímý výstup po čtyřech stech kamenných stupních. Zhruba v půli výstupu si odpočinete na lavičce a občerstvíte se vodou z obnovené lesní studánky.

Křížová Cesta

Ještě než se z Temného dolu vydáte k lesnímu hrádku, odbočte ze silnic vpravo a vydejte se vzhůru. Nebudete litovat. Byla zde totiž mimořádně zdařile obnovena stará Křížová cesta z roku 1854. Vede lesní cestou kolem kaple svaté Anny, staré 250 let, k osadě Stará Hora. Čtrnáct zastavení Křížové cesty bylo nedávno obnoveno místními kameníky za spolupráce pražského výtvarníka Aleše Lamra. Jeho smaltové obrazy zasazené do kamene dávají každému zastavení mystickou náplň. Až střechu kaple pokryje ručně opracovaný šindel, bude zážitek z Křížové cesty ještě úžasnější.

Od hradu dále

Lesní hrádek není příliš rozsáhlý, ale hrdě se tyčí na skále a jeho (plechová) vlajka vlaje i v bezvětří. Původně kamenná hradní síň byla nahrazena moderně pojatou dřevenou stavbou, nicméně sroubenou bez kovových prvků. Přinesenými klíči odemknete a vkročíte do síně. Štít s erbem, busta šlechtice a zlacená pamětní deska vám připomene, že hrádek je nejen turistickou atrakcí, ale stále ještě i místem k uctění památky Bertolda Aichelburga. Z hrádku se vydáte pozvolným stoupáním po dřevařské cestě (kdysi po ní dřevorubci sváželi kulatinu na pověstných saních rohačkách) až k luční enklávě Nad Křižovatkou. Hned pod sebou uvidíte hospodářství rodiny Alberovských, která své louky stále obhospodařuje tradičním způsobem. V sousední chalupě kdysi bývala vyhlášená hospoda s pivem, kořalkou a tradiční domácí stravou. Po válce museli němečtí majitelé odejít a hospoda zanikla.

Krkonošské Chalupy

Také další zastavení je navýsost zajímavé. Lokalita zvaná Velké Tippeltovy boudy je vzácným seskupením dobře udržovaných původních krkonošských chalup. Majitelé jsou skuteční nadšenci, neboť ještě nedávno sem nevedla sjízdná cesta a elektřinu tu nemají dodnes. Pohled přes štíty chalup do údolí a na horský masiv s vrcholem Sněžky na obzoru možná nemá v celých Krkonoších obdobu. Ještě plni dojmů vystoupáte po široké lesní cestě k nejvyššímu bodu trasy, abyste vzápětí zvolna dospěli k horské farmě Sosna na luční enklávě Valšovky. Manželé Sosnovi tady hospodaří již asi 20 let a kromě jiného tu obnovili tradici pohoštění výletníků. Každý den kromě pondělí dostanete domácí jogurty, mléko, borůvkové koláče, chleba s domácím tvarohem a další speciality. Po náležitém odpočinku se můžete rozhodnout, zda půjdete dál po značených cestách třeba až do Pece pod Sněžkou, nebo raději sestoupíte po silnici do Velké Úpy a autobusem se vrátíte zpět do Maršova. Ještě ten den totiž musíte vrátit klíče od hradu.

NÁŠ TIP:

Klíče od lesního hrádku Aichelburg a další turistické informace obdržíte v Informačním středisku Veselý výlet Temný důl v Horním Maršově tel./fax: 0439187 42 98 e-mail: veselyvylet@mbox.vel.cz www.veselyvylet.cz

Turisté buďte vítáni aneb prázdninové tipy na výlet