U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Trávník a mechanizace

Kategorie: Zvláštní nabídka – březen 2002 | Autor:

Kvalitní trávník vyžaduje pravidelné sekání a další mechanické ošetřování. Při koupi sekačky musíme vycházet především z velikosti pozemku, sklonu terénu a typu trávníku: jinak se ošetřuje sportovní hřiště, jinak louka, ze které se posekaná tráva používá ke krmení hospodářských zvířat. Důležité pro výběr je i to, jak často budeme sekat a zda bude s mechanizací pracovat muž či žena, případně oba. V neposlední řadě bychom měli respektovat vzdálenost trávníku nejen od vlastního obydlí, ale také od nejbližších sousedů.

Elektrické nebo benzinové?

Koupit si samozřejmě můžeme i supermoderní digitálně řízenou sekačku na solární baterie, ale obvyklým pohonem stále zůstává elektrický nebo benzinový motor. Každý má své klady a zápory. Elektrické sekačky jsou v porovnání s benzinovými levnější, lehčí, lépe se ovládají, mají tišší chod a nevypouštějí výfukové plyny, což ocení sousedé. Levnější je i jejich provoz. Přijatelná vzdálenost od zásuvky je však nejvýše 30 metrů. Lze sice koupit i delší kabel, ale pak již dochází k nadměrným ztrátám energie a zvyšuje se nebezpečí poškození kabelu a keřů. Hlavní výhodou sekaček s benzinovým motorem je volný pohyb, což vyhovuje majitelům velkých zahrad. V porovnání s elektrickými mají relativně větší výkon, takže lépe posekají vysokou, hustou nebo mokrou trávu. Pokud je zahrada ve svahu, koupíme raději sekačku samochodnou.

Výběr podle nástroje

Podle typu sekacího nástroje rozlišujeme sekačky rotační, vřetenové, lištové a strunové. Vřetenové (bubnové) sekačky jsou určeny k sekání mezi stromy, keři a jinými překážkami. Bývají opatřeny rámem, který umožňuje bezpečně posekat trávu i kolem zdí a plotů. Překvapivě nejlepší střih ve stylu “anglický trávník” zajistí jednoduchá ruční vřetenová sekačka. Pro větší a méně udržované plochy je nejvhodnější lištová sekačka s benzinovým motorem. K vysekání trávníku v místech, kam jiným typem sekačky již nelze zajet (podél záhonů, obrubníků, keřů a podobně) se používají strunové sekačky a akumulátorové nůžky. Můžeme s nimi sekat i rovné a zaplevelené plochy, ale trávu musíme vyhrabat a vzhled trávníku pak není dobrý, neboť jsou patrné stopy po rotující struně.

Provzdušnění a mulčování

Trávník se přiblíží k dokonalosti až po několika letech pečlivého a nízkého sekání, nejlépe vřetenovou sekačkou. Nesmíme však opomenout ani pravidelné provzdušňování. K tomu slouží speciální hrábě nebo motorové provzdušňovače. Nástrojem je rotující váleček, na kterém je uloženo třicet až šedesát pružných ocelových drápků. Rotor se otáčí ve směru jízdy a drápky vyčešou do hloubky od 3 milimetrů do 3 centimetrů vše, co do trávníku nepatří. Kořínky a kořenové pletivo leží o něco hlouběji, takže se nepoškodí. Mech, hnijící trávu a listí nahazují drápky obvykle do sběrného koše. Trávník se přejíždí podélně a pak příčně. Univerzální stroje dokáží trávu provzdušňovat a současně sekat a mulčovat. Speciální lopatky na provzdušňovacím válečku totiž vytvářejí silné proudění vzduchu, které vztyčí stébla trávy. Nože je pak ustřihnou a rozsekají na malé kousky. V jarním období se hmota nahání do sběrného koše, v létě se nechá ležet uvnitř trávníku, kde působí jako přírodní hnojivo, zpomaluje vysýchání a zabraňuje “spálení” pažitu na slunci. Podmínkou je nenechat trávu příliš přerůstat. Po provzdušnění na přelomu března se doporučuje trávník přihnojit, případně posypat pískem.

Technikou proti mechu

Mechu se můžeme zbavit chemickými prostředky nebo mechanicky, tzv. odmechovačem. Jízdou “křížem” je mech důkladně vytrhán. Na menších plochách jsou ale vhodnější řezací hrábě, jejichž pracovní část tvoří špičaté, zahnuté zuby z pozinkovaného plechu, upevněné na ose. Záběr řezacích hrábí je asi 35 cm. Nesmí nás překvapit, že po ošetření zůstanou místa zbavená veškerého porostu: musí se znovu osít vhodnou směsí trávníku.

Jak často trávník kosíme: Okrasný trávník 1-2x týdně do výšky 1-3 cm, užitkový trávník 1-2x týdně do výšky 3-5 cm, zastíněný trávník 1x týdně do výšky 5,5-6,5 cm, květinový trávník (louka) 1-3x za rok do výšky 8 cm.

Zvláštní nabídka

Tematická příloha

přináší rady pro svépomoc a komerční informace.

V příloze můžete inzerovat formou inzertního článku za mimořádně výhodnou cenu! Článek připravíme z vašich podkladů.

Zvláštní nabídka v čísle 5/02 (květen):

Jak dostat vlhko z chalupy odvodnění a sanace vlhkého zdiva, izolace, sanační omítky.

Uzávěrka objednávek inzerce je 2. dubna 2002

Objednávky: Agentura Global Forum, s.r.o.,

Jiří Trnavský, Šafaříkova 7, Praha 2, tel./fax 02/24255615, 0606/118963, e-mail: trnavsky.jiri@volny.cz,

nebo: Alexander Henkrich, tel/fax: 02/24142727,

e-mail: alexander.henkrich@provolnycas.cz

Trávník a mechanizace