U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

THERMODACH – STŘECHA JAKO V BAVLNCE

Kategorie: Stavba speciál | Autor: rb

Jde samozřejmě o hru se slovy, dílce systému Thermodach nejsou z bavlny, ale z pěnového polystyrenu. Ale skládané střešní krytině, ať už jde o pálenou nebo betonovou, se na nich skutečně sedí příjemně. Technologii integrované izolace šikmých střech, kterou vyzkoušela již před více než třiceti lety firma Thermodach Dachtechnik GmbH z Bavorska, nabízí od roku 1994 také její sesterská česká organizace.

Třicet let bez ztráty “květinky”

Výhodou české firmy Thermo – střechy s. r. o., která na našem trhu funguje od roku 1995, je to, že může jako doklad kvality integrovaného systému izolace dílci z pěnového polystyrenu nabídnout prohlídku třicet i více let starých střech u našich jihozápadních sousedů. Jsou to argumenty velmi působivé. Z testovaných objektů vyberme například dřevěný hrázděný domek z roku 1840. Byl v roce 1972 rekonstruován včetně střechy, na niž byla použita integrovaná izolace Thermodach a betonová krytina. Podkroví se neužívá k bydlení, ale k pravidelnému sušení prádla početné rodiny. Paní domu zdůrazňovala vedle příjemného klimatu prostoru také jeho bezprašnost. Střecha byla loni v létě částečně rozkryta. Dílce izolace z pěnového polystyrenu nebyly porušeny ani nedošlo k jejich degradaci. Stav krytiny, která byla pokládána přímo na tepelně izolační desky, byl přítomnými odborníky hodnocen jako velmi uspokojivý. Vnější povrch vykazoval přiměřené opotřebení křemičitého písku, spodní nebyl vůbec poškozen.

Odvětrání není nutné

Pokud hovoříme o standardní skladbě nebo o tzv. “učebnicovém systému” zateplení střechy, jde většinou o tři vrstvy. Postupujeme-li z vnitřku, je to parozábrana, minerální plsť jako tepelná izolace (umísťovaná hlavně mezi krokve) a pojistná hydroizolace, nad níž bývá mezera. Tou má proudit vzduch a vysoušet vlhkost spodního líce krytiny. Nejnovější poznatky ukázaly, větranou spárou často pronikne k taškám více vlhkosti než bez odvětrání. Pro plnohodnotnou funkci bytu v podkroví anebo i jiné využití podstřešního prostoru je optimální, jak dokládá příklad z bavorského testování střech, vložit mezi nosnou konstrukci krovu a skládanou krytinu vrstvu integrované izolace. Dílce z pěnového polystyrenu, kladené na střešní latě, nahradí všechny tři vrstvy izolace (na rozdíl od oněch tří vrstev je ku prospěchu věci kladou jen pracovníci jedné firmy).

Interiér i krytina v suchu

Možná někoho udiví, že tuto náročnou funkci zvládne pěnový polystyren. Před časem se přece hovořilo o jeho sesychání a “mizení” při použití na plochých střechách a v prvních typech meziokenních výplní… Stavitelé se tehdy totiž nevyvarovali dvou podmínek jeho bezproblémového použití (neodolává teplotám nad 80 °C a působení organických rozpouštědel). Pod střešní krytinou nemůže dojít ani k jedné z nich, a tak si připomeňme jeho dobré vlastnosti. Je to materiál zdravotně nezávadný, tvarově stálý, dobře zpracovatelný, odolný proti hnilobě i proti stárnutí, není citlivý na vlhkost a izoluje i proti hluku. Navíc je vzhledem k těmto vlastnostem relativně levný. Desky Thermo (tloušťka 120 nebo 140 mm, délka 650 mm a šířka 370 mm) se kladou nad krokve na střešní latě a přímo do jejich drážek se zavěšují zámky pálené nebo betonové krytiny (viz obrázek). Celá dřevěná konstrukce krovu tak zůstává v suchu a v teple stejně jako nábytek. A blízká přítomnost izolantu výrazně zvyšuje setrvačnost teploty v krytině.

THERMODACH – STŘECHA JAKO V BAVLNCE