Suchou podlahu zvládnete položit sami

Rubrika: Market

Přemýšlíte, jaký typ podlahy zvolit v rámci rekonstrukce? Suché podlahy, jejichž pokládka je bez nebo s minimem vlhkých procesů, jsou vhodné do každého typu staveb s běžným provozem, včetně vaší chalupy. Jsou kompatibilní s podlahovým vytápěním a téměř jakoukoliv podlahovou krytinou.

Jednotlivé díly suché podlahy jsou vyráběny ze sádrokartonových desek RigiStabil nebo sádrovláknitých desek Rigidur. Mezi jejich hlavní výhody patří nízká hmotnost, zvuková neprůzvučnost a rychlý postup při pokládce. Obě podlahy můžeme použít i v místnostech s vyšší vzdušnou vlhkostí jako jsou např. koupelny. V místech přímého styku s ostřikující vodou je vhodné aplikovat tekutou hydroizolaci. V kombinaci s podlahovým vytápěním navíc některé podlahové dílce zaručují vyšší ekonomickou efektivitu. Skladba podlahy může být také doplněna o dodatečnou izolační vrstvu, jako je suchý vyrovnávací podsyp, dřevovláknitou desku, stabilizovaný polystyren či minerální izolaci.

Ačkoli samotná montáž suché podlahy trvá déle než montáž podlahy např. z betonu nebo anhydridu, přičteme-li dobu zrání podkladu a dodatečné náklady např. spotřeba vysoušeče u anhydridových podlah, jsou ve výsledku suché podlahy časově nejvýhodnější. Nepotřebují žádné dodatečné náklady a jejich doba zrání je pouhých 24 hodin.

Jednoduchý postup, který však vyžaduje preciznost

Nejprve bychom měli připravit povrch pro pokládku připravit tak, aby byl rovný, stabilní a dostatečně únosný. Pokud není konstrukce budovy opatřena hydroizolací proti zemní vlhkosti, je nutné použít separační polyethylenovou fólii, která zabrání působení zbytkové vlhkosti. Poté vytvoříme dilatační spáru tím, že podél místnosti umístíme hobry, izolační pás z minerální plsti nebo pěnové hmoty o tloušťce 5 – 10 mm. Tím zabráníme přenosu zvuku mezi podlahou a okolními konstrukcemi.

Aplikace okrajového pásku zabrání přenosu zvuku mezi podlahou a okolními konstrukcemi

Veškeré nerovnosti podkladu musí být pečlivě vyrovnány. S malými nerovnostmi nám pomůže spárovací tmel MAX (do tl. 5 mm), samonivelační stěrka (do tl. 10 mm), Mirelon nebo vlnitá lepenka. Suchý vyrovnávací podsyp Rigips pomůže k vyrovnání větších nerovností od 10 do 60 mm.

Podlahové dílce začínáme pokládat od levého protilehlého rohu místnosti z pohledu vstupu do místnosti. U těch dílců, které se pokládají ke stěně, je nutné odříznout polodrážku pomocí kotoučové pily s vodící lištou.

Pokládka podlahových dílců

Jednotlivé díly spojujeme podlahovým lepidlem a musíme dávat velký pozor, aby do sebe jednotlivé díly perfektně zapadaly. Podlahové dílce RigiStabil musíme nakonec ukotvit pomocí rozpěrných sponek. U dílců Rigidur volíme rozpěrné sponky nebo šrouby.

Nanášení lepidla Rigidur do polodrážek

V případě desek položíme nejprve vrstvu desek nasucho lícovým kartonem dolů a na ní naneseme v pruzích podlahové lepidlo Rigidur. Druhou vrstvu položíme lícovým kartonem nahoru tak, aby se spáry vzájemně překrývaly. Ještě než lepidlo zaschne, spojíme vrstvy desek rozpěrnými sponkami, případně šrouby v případě systému Rigidur.

Jako finální vrstvu položíme libovolnou podlahovou krytinu, například parkety, dlažbu či koberec. Jedinou výjimkou jsou podlahy z masivního dřeva, které kvůli rozdílné roztažnosti materiálů při změně vlhkosti nesmí být lepeny na systém RigiStabil a Rigidur kontaktně.

www.rigips.cz

 

 

Komerční prezentace

Suchou podlahu zvládnete položit sami