U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

STŘEŠNÍ KRAJINA

Kategorie: Stavba | Autor: rab

Střecha kromě toho, že chrání před vlivy povětrnosti, se podílí spolu s fasádou na vnější působivosti architektury domu. Soubor střech zároveň vytváří tzv. střešní krajinu, součást “genia loci” vesnic a osídlené krajiny vůbec. To si uvědomujeme jako turisté při návštěvě západoevropských zemí, nikoliv však u nás doma.

V ještě nedávné době tomu tak nebylo, česká a moravská “střešní krajina” byla podobná těm zmíněným zahraničním, jak dokládají staré fotografie a pohlednice. Neblahou změnu má na svědomí přetržená kontinuita stavebních tradic a obrovský přetlak současné tržní nabídky, které nedokážeme čelit. Podlehli jsme, jako mnohokrát v minulosti, špatným cizím importům, které v zemích svého původu měly své místní opodstatnění vlivem dějinného vývoje avšak už ne za svými hranicemi, nebo byly z důvodu uchování místních tradic naopak odmítnuty a hledaly proto uplatnění jinde. Nejde o to bránit se pokroku a moderním materiálům, jde o to uchovat si vlastní tvář, umět si dobře vybrat a snadno nepodlehnout komerčnímu tlaku. Není nutné vracet se u běžných venkovských domů ke slaměným doškům, dřevěným šindelům či břidlici, přestože tyto přírodní materiály často prokazují lepší vlastnosti než mnohé moderní materiály, je však třeba vyvarovat se cizorodých technologií, tvarů nebo barev nemajících u nás historické opodstatnění.

Betonová nebo pálená?

Příkladem může být spor mezi betonovou a pálenou krytinou. Pro uchování střešní krajiny není rozhodující materiál sám o sobě, tedy beton či pálená hlína, ale konečné zpracování obou materiálů. Jestliže betonová taška za rok ztratí svůj červený barevný nástřik a keramická taška má tvar “alpský” či “římský”, nelze na střechu doporučit ani jednu z variant. Rozhodneme-li se pro beton, vybíráme tašku probarvenou v hmotě s dostatečnou zárukou na stálobarevnost a zároveň odstínu a tvaru, který odpovídá místní tradici. U pálené krytiny (samozřejmě není-li uměle dobarvovaná) nemáme problém se správnou barevností, často však děláme chybu při volbě tvaru tašky.

Oprava střechy

Je lepší a hospodárnější dát přednost částečné výměně dochované krytiny před úplnou výměnou. Stará krytina si mnohdy uchovává stejnou či dokonce lepší kvalitu než nová. Závadou starších střech nebývá špatná krytina, ale porucha konstrukce krovu, především prověšení střešních latí. Tím dochází k deformaci plochy střechy, posunu tašek či k jejich popraskání a následnému zatékání. Oprava pak obvykle probíhá tím způsobem, že firma přesvědčí důvěřivého majitele o nezbytnosti výměny nejenom latí, ale i krytiny, a přistaví kontejner, do kterého původní tašky jednoduše vyhází a odveze na skládku. Zároveň doporučí momentálně levnou novou krytinu, která je k mání v blízké prodejně stavebnin za výhodných “akčních” podmínek. Sice je fialová a těžší než původní krytina, ale je nová! Při opravě střechy je optimální návrat k nenáročnému, dříve běžnému překládání, kdy jsou za nové nahrazovány jen skutečně poškozené tašky. Odlišný odstín jednotlivých ploch staré a nové krytiny naprosto není na závadu, naopak přispívá k malebnějšímu výrazu. Jiné řešení než úplná výměna nám však nezbyde v případě krytiny, která se již nevyrábí a nelze ji spojit s jiným dostupným typem.

Celková výměna

Při kompletní výměně krytiny bychom neměli narušit celkový architektonický výraz okolní zástavby. Je dobré vystoupit na nejbližší kopec a podívat se na svou obec a svůj dům z odstupu. Uvědomit si nesourodost celku a pokusit se o nápravu.

Pokud se v delším časovém období místně zachoval určitý druh krytiny, pak je vhodné při výměně tento druh preferovat. Samozřejmě tam, kde již převládl a stal se charakteristickým novější druh krytiny, můžeme jím původní dosloužilou krytinu nahradit, neboť asi těžko přesvědčíme o své pravdě ostatní. Návrat k tradici se ale uplatní tam, kde původní krytina byla později nahrazena zcela nevhodným druhem. Potom návrat ke starší podobě střechy stojí za to, i kdyby se to týkalo jediného domu, neboť zůstane dokladem původního řešení a vzorem pro ostatní v době, kdy okolní střechy degradují a bude je třeba opravit – ve změněné atmosféře vyjadřující větší vůli k uchování dávných tradic.

NEJVHODNĚJŠÍ KRYTINY PRO VENKOV:

* pálená taška hladká – bobrovka (kladená dvojitě “šupinově” na husté laťování)

* kameninová taška – bobrovka (v odstínu blízkém barvě pálené krytiny)

* betonová taška – bobrovka (probarvená v hmotě nebo opatřená při výrobě kvalitním nátěrem v odstínu blízkém barvě pálené krytiny)

* dřevěný šindel štípaný (v přírodním odstínu přirozeně stárnoucím)

Foto1 – Kontrast vhodné a nevhodné střešní krytiny na jednom místě – zadní část pokrytá pálenou krytinou přeloženou ze starších a novějších tašek různých odstínů působí měkce a přirozeně, na rozdíl od betonově strohé, barevně nevhodné střechy přední nové části domu

Foto 2 – Soubor střech vytváří tzv. střešní krajinu, součást “genia loci” vesnic a osídlené krajiny vůbec

STŘEŠNÍ KRAJINA