U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

SLUNCE = ENERGIE ZDARMA!

Kategorie: Speciál – ekologické topení | Autor: ml

Množství sluneční energie, které dopadá na zemský povrch, je obrovské. Jak tento energetický potenciál využít co nejefektivněji? Odpověď nabízejí solární systémy, určené pro ohřev užitkové i pitné vody, přitápění v jarních a podzimních měsících, ohřev bazénů, vytápění rekreačních objektů v zimním období a v dalších oblastech.

Velice účinné je využití solárního systému právě v rekreačních objektech – na chalupách a v chatách, které nejsou celoročně obývané. Teplo předané tímto systémem temperuje i v zimním období místnosti, které následně netrpí vlhkostí a plísní. Největší ekonomickou úsporu má však solární systém ve spojení s podlahovým, stěnovým nebo nízkoobsahovým topením, kdy účelně nahrazuje topné zdroje – především na jaře a na podzim. V zimě, je-li slunečné počasí i při mrazech, napomáhá solární systém k úspoře na nákladech za topení a ohřev vody. Přestože je možné solární systém napojit na stávající topení, je nutné počítat s tím, že efektivnost využití je hlavně v nízkoobsahovém topném systému. Velice efektivní je využití sluneční energie pro vyhřívání skleníků, kdy je solární systém napojen do podlahového topení umístěného pod zeminou. Takto získané teplo je pro skleníky výhodnější než z radiátorů, neboť prohřátá zemina si získané teplo podrží déle než vzduch. Výhodný je také solární ohřev vody v bazénu. Je tak prodloužená možnost ke koupání v době, kdy slunce sice hřeje, ale voda je chladná. Kompletní zařízení pro solární ohřev zahrnuje: solární kolektor, zásobník, elektronickou regulaci, expanzní nádobu, oběhové čerpadlo a celou řadu armatur a zabezpečovacích prvků. Kolektory se montují buď nad krytinu střech, na rovnou střechu nebo terén, nebo se integrují do šikmé střechy. Ostatní zařízení jsou uvnitř domu. Možnosti přesného uspořádání soustavy se odvíjejí podle toho, pro co je systém hlavně využíván – to určuje oběh teplonosného média (viz Chatař & chalupář č. 7/2003). Zájemcům o solární ohřev vody doporučujeme obrátit se na odborníky a přidáváme jejich radu z praxe: dobře navržená a seřízená jednoduchá soustava pracuje často lépe a hospodárněji, než komplexní, ale složité dílo.

SLUNCE = ENERGIE ZDARMA!