U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Dlažby pro zahradu a terasu

Kategorie: Venkovní dlažby | Autor: Marie Rubešová

DLÁŽDĚNÍ MÁ SVÁ PRAVIDLA

Vykopávky ve všech koutech světa vypovídají o tom, že dlažba provázela člověka už od pravěku. Výběr materiálu býval ovlivněn zejména dostupností, fyzikálně mechanickými a užitnými vlastnostmi jako jsou pevnost, trvanlivost, otěruvzdornost, hladkost či drsnost a posléze i vlastnostmi estetickými. Staří dlaždiči používali zejména kámen, ale velmi brzy také výrobky z pálené hlíny.

Přirozené vlastnosti materiálů byly dále umocňovány – u kamene opracováním plochy, tvarem i měřítkem, u keramiky možnostmi tvarového detailu, variantami slinutého, tedy homogenního střepu, glazurou atd. To vše platí při uplatnění zdokonalených technologických postupů i v moderním stavitelství.

Kroky zahradou

V zahradě se dlažba uplatňuje zejména na cestách. Můžeme se rozhodnout mezi komunikacemi průběžnými spojujícími důležitá centra a body bez přerušování a náznakovými (jde o kombinaci travnatých a dlážděných ploch). Před jejich tvorbou je třeba si uvědomit, že příliš velké souvislé plochy dlažby narušují charakter zahrady, ale příliš rozptýlená cesta zase omezuje její využitelnost. Na souvislé dlažby i náznakové chodníky se hodí kámen ve formě dlaždic i přírodní, nepravidelně štípaný. Bohaté využití nabízejí cihly, jejichž terakotová barva oživí přírodní vzhled zahrady, anebo i dřevo, ať už jde o špalíky jako šlapáky nebo o průběžnou cestu ze starých fošen. Rozmanité barevné i tvarové variace nabízejí i mrazuvzdorné keramické dlaždice. Také výrobci betonových dlažeb mají v zásobě množství tvarů i barev, ať už jde o klasické či vymývané dlaždice, popř. zámkovou dlažbu.

Hry s prostorem

Důležitý je rovněž způsob kladení a spárování dlažby. Průběhem spár můžeme opticky zkrátit a rozšířit nebo prodloužit a zúžit prostor. Barva dlažby by neměla být nejvýraznějším prvkem zahrady. Ale ať zvolíme jakoukoli barvu či materiál, je prospěšné řídit se zásadou: méně znamená více. Se zpevněnými plochami, byť by byly krásné barvou i tvarem, to v zahradě zkrátka nepřehánějme. Při stavbě cest i terasy, která obvykle navazuje na stavení a její materiál by měl korespondovat s jeho vzhledem, je třeba počítat také s odvodněním. Nejjednodušším způsobem je mírné vyspádování povrchů a odtok vody přes dešťovou výpusť do kanalizace nebo trativodu. V hůře propustném terénu je pak velmi důležitá drenáž, kterou se voda odvádí mimo dlážděný profil; zejména v zimě a předjaří by mohla při změně skupenství dlažbu nadzdvihnout a pak podemílat. Dalším pravidlem, které se vyplatí dodržet, je zahloubení dlažby. Do rostlého terénu ji pokládáme tak, aby byl povrch v jeho úrovni. Převýšení dlažby větší než 2 cm velmi znesnadňuje kosení trávy. Mírně pod terén lze dlážděné stupně pokládat jen ve svahu, kde není nebezpečí, že by se shromažďovala voda.

DOBRÉ RADY

* Zahradní centra a obchody se stavebninami nabízejí rozsáhlý sortiment dlažebních materiálů. Jestliže budete pokládat dlažbu sami, zvažujte, kolik vašeho času a umu bude vyžadovat položení určitého typu.

* Vydlážděné ploše dodává úpravnější vzhled obroubení. Vybírejte takový druh, který ladí s dlažbou a který se snadno pokládá.

* Jestliže se použijí desky různých barev, pak je třeba si ještě před pokládkou udělat nákres a tak, jak práce postupuje, ji podle něho kontrolovat. Chyby znamenají zbytečně vynaložený čas a námahu.

* Při plánování velkých ploch okrasných nebo zeleninových záhonů si předem rozmyslete, kam umístit mezi jednotlivé rostliny malé desky, dlaždice nebo cihlové články. To vám umožní přístup k rostlinám, aniž byste museli stoupat na půdu, která se tak zhutňuje.

DRUŽSTVO CEMENTÁŘŮ

Praha 8, Novákových 24

Tel.: 284 820 179 – 80, fax: 284 821 276

e-mail: cementari@volny.cz, www.dc.virt.cz

* Praha 10 – Hostivař Tel.: 272 702 648 Tel./fax: 272 705 333

* Měchenice Tel./fax: 257 770 402

* Davle Tel./fax: 257 770 490

* Zdětín u Benátek nad Jizerou Tel.: 326 363 215 Tel./fax: 326 363 591

* Cítov u Mělníka Tel./fax: 315 692 097

* Zlosyň u Veltrus Tel./fax: 315 792 120

Dlažby pro zahradu a terasu