U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

SKANZENY V ČESKÉ REPUBLICE

Kategorie: Zajímavosti | Autor: rab

1. Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem

Změny života na venkově vedly ve 2. pol. 20. stol. k zániku tradiční české vesnice. Aby se rychle mizející památky lidového stavitelství alespoň z části zachovaly i pro budoucí generace, začala vznikat záchranná muzea pod širým nebem, tzv. skanzeny. Pojem skanzen pochází ze Švédska – roku 1891 bylo ve Stockholmu na návrší zvaném Skansen (česky hradby) otevřeno první muzeum v přírodě na světě. Čechy nezůstaly stranou. Jako první regionální národopisné muzeum ve střední Evropě byla roku 1900 v Přerově zpřístupněna “staročeská chalupa”, a to z iniciativy majitele panství Ludvíka Salvátora, kterého inspirovala “česká chalupa” na Jubilejní výstavě v Praze roku 1891. Bývalou kovárnu a později přerovskou rychtu nechal upravit podle vystavené chalupy včetně vnitřního zařízení. Současné Polabské národopisné muzeum bylo založeno v roce 1967 a stalo se tak prvním skanzenem v Čechách. Od této doby se v muzeu podařilo soustředit 32 objektů. Část z nich tvoří zděné budovy stojící na původním místě, patřící kdysi k panskému hospodářství (býv. kovárna, bednárna a myslivna). K nim bylo z oblasti Polabí přeneseno šest roubených chalup, pět špýcharů, sušárna ovoce, stodola, několik studní a množství drobných objektů – holubníky, úly, chlívky, zvonička, boží muka, lidové plastiky, náhrobky, pomníky, milníky. V areálu muzea jsou pěstovány (viz tajenka), květiny, léčivé byliny a koření. Díky zajímavým kulturním akcím s etnografickou tematikou se skanzen řadí k nejnavštěvovanějším kulturním památkám u nás.

Tajenka z č. 11/2001 zněla:

a v nich znaveni lehávají po celou říji

Knihu vyhrávají:

Eva Opltová, Předkláštěří

Miroslava Ševčíková, Letovice

František Tůma, Č. Budějovice

Tajenku dnešní křížovky pošlete do 31. ledna na adresu redakce Chatař & chalupář, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1. Tři vylosovaní čtenáři dostanou poukázku na slevu 500 Kč při nákupu v prodejnách SIKO.

SKANZENY V ČESKÉ REPUBLICE