U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

SKANZENY V ČESKÉ REPUBLICE

Kategorie: Volný čas | Autor: rab

KŘÍŽOVKA O CENY

9. Muzeum vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci

Pod hradem Vysoký Chlumec, v malebné krajině Sedlčanska, byl roku 1999 založen nejmladší skanzen v Čechách. Péčí Okresního muzea v Příbrami vzniká záchranné zařízení pro ohrožené vesnické stavby, které nelze na původním místě uchovat či jinak využít. Postupně budou do muzea přenášeny objekty, dokládající vývoj lidového domu od pol. 18. stol. do konce 20. let 20. stol. na území … (viz tajenka). Prvním přeneseným a rekonstruovaným objektem byl dům z Obděnic na Příbramsku z 18. století, s roubenou světnicí a černou kuchyní. Zděný přístavek přístupný z návsi i ze světnice sloužil jako vesnický krám. Neobvyklý byl převoz bloku černé kuchyně – její klenba spolu s částí komína o váze 30 tun byla převezena v celku. V domě jsou zařízené interiéry, v bývalém obchodu je expozice stavebně-historického vývoje domu. V areálu jsou ještě dva roubené špýchary, přenesené z Počepic. Skanzen vytváří i vlastní sbírkový fond, proto uvítá nezištné nabídky zajímavých předmětů, vhodné k vybavení nových expozic (nářadí a náčiní, užívané v rolnických domácnostech a při hospodaření). Muzeum v nejbližší době obohatí celoroubený trojdílný dům z Arnoštovic, vesnické technické stavby (vodní pila, roubený vodní mlýn) i drobné sakrální objekty. V budoucnu by tu mohla být expozice rybníkářství na Sedlčansku, které je spjato s osobou Jakuba Krčína z Jelčan. První objekty nového skanzenu byly zpřístupněny letos, otevřeno je v sobotu a neděli od 9 do 17 hodin až do konce září.

Tajenka z č. 7:

lidová řemesla, obyčeje i lidovou kulturu

Odpuzovač hlodavců vyhrávají:

Karel Žďárský, Chvalkovice

Miloslav Hezina, Praha 5

Tajenku křížovky pošlete nejpozději do 30. září na adresu: redakce Chatař & chalupář, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1. Tři vylosovaní luštitelé dostanou elektronický odstraňovač vodního kamene, které věnovala firma FORMAT 1.

SKANZENY V ČESKÉ REPUBLICE