Proti plevelům

Keeper® zahrada je neselektivní (totální) listový a půdní herbicid s prodlouženým účinkem až 3 měsíce, který působí na již vzrostlé plevele včetně jejich kořenů a rovněž brání vzcházení plevelných semen v půdě. Ochráníte jím nezpevněné plochy, cestičky, terasy a další místa kolem záhonů, okrasných keřů a stromů proti jednoletým a víceletým plevelům, jako jsou trávy, pcháče, merlíky, heřmánky, kopřivy, jitrocele, řebříčky a další. Cena 159 Kč. www.bayergarden.cz

Proti plevelům