U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

PROTI JEPICÍM

Kategorie: Dílna | Autor: et

Jaké vlastnosti má mít venkovní svítidlo, aby se pod jeho kryt nedostal obtížný hmyz?

(Z.K., Nová Paka)

Vlastnosti krytů elektrických zařízení vzhledem k možnosti proniknutí cizích těles nebo vody určuje norma ČSN 33 0300/ST SEV 778-77. Mimoto byl zaveden mezinárodní tzv. stupeň krytí IP (International Protection), který dvouciferným kódem stanoví stupně neprostupnosti zařízení pro pevné částice a pro vodu. Označení IP musí být uvedeno na výrobním štítku každého elektrotechnického zařízení. Například svítidla veřejného osvětlení mají mít stupeň krytí IP 54, což znamená, že jsou téměř úplně zajištěna proti pronikání prachu (do velikosti částic 75 mm). Číslice 4 odpovídá ochraně zařízení před vodou stříkající ze všech stran. Výrobní podniky své výrobky zařazují do příslušných kategorií sami, pokud je testují podle metodiky v normě uvedené. Definitivní schválení provádí Elektrotechnický zkušební ústav (EZÚ).

PROTI JEPICÍM