U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Program SAPARD

Kategorie: Peníze | Autor: ab

PORADNA

Setkal jsem se s pojmem “program SAPARD”. Můžete vysvětlit, o co se jedná?

(P. T., Moravská Třebová)

Program SAPARD je jedním z předvstupních nástrojů Evropské unie pro kandidátské země a je určen pro rozvoj zemědělství a venkova. Má napomoci k udržení životaschopné zemědělské komunity, kompenzaci znevýhodnění méně rozvinutých oblastí a zajištění dobrého životního standardu a sociálního složení venkova. Na jeho zavedení a využívání v ČR se podílejí ministerstvo zemědělství a ministerstvo pro místní rozvoj. Evropská unie uvolní pro Českou republiku ročně pro sektor zemědělství asi 540 milionů Kč, pro sektor rozvoje venkova asi 270 milionů Kč. Příjemcem může být fyzická či právnická osoba (podnikatel, obec či sdružení obcí). Formuláře žádosti o poskytnutí finanční podpory z programu SAPARD jsou k dispozici na všech územních odborech ministerstva zemědělství a na okresních úřadech, kde také vysvětlí podrobnosti.

Program SAPARD