Přírodní léčba funguje na zvířata skvěle

Homeopatické preparáty by se mohly dostat na stejnou úroveň jako klasická léčiva. Poslanci Parlamentu ČR schválili úpravu v oblasti léčiv, do které spadají homeopatika. Pokud právní norma projde celým legislativním procesem, narovnají se podmínky prodeje homeopatických a klasických léčiv.
„Jednoznačně podporujeme snahu o to, aby homeopatická léčba získala lepší právní postavení,“ říká ředitel veterinární divize společnosti Energy Group MVDr. Lubomír Chmelař, Ph.D.

 

 

Výrobci homeopatických léčiv budou moci na krabičkách, v propagaci či příbalových letácích uvádět informaci, k čemu je přípravek určen. To doposud nesměli a mohli udávat například jen dávkování.

Lubomír Chmelař

„Přírodní léčba je stále ještě neprávem opomíjena či dokonce zpochybňována. Přitom zkušenosti ukazují, že naše přípravky pomáhají nejen člověku, kde můžeme připustit jistý placebo efekt, ale také zvířatům,“ upozorňuje Lubomír Chmelař.

 

Čisté přírodní preparáty
Energy Group patří mezi předního výrobce humánních a veterinárních preparátů, které mají charakter homeopatik. Firma distribuuje v České republice i mnoha dalších zemích humánní a veterinární přípravky, které vycházejí z poznatků tradiční čínské medicíny. Jde o čistě přírodní preparáty, které obsahují pouze směsi bylinných substancí a některé tyto substance v příslušné homeopatické potenci.
„Snaha o zrovnoprávnění homeopatik ukazuje, že při léčbě se nelze spoléhat jen na klasickou medicínu. Zdaleka nevíme, jak fungují léčebné procesy v živém organismusu, a není tedy důvod se uzavírat některým alternativním přístupům,“ míní Lubomír Chmelař.

 

Další možnosti léčby
Veterinář Lubomír Chmelař se tak dotýká i další právní úpravy. Nová vyhláška ministerstva zdravotnictví zařazuje mezi nové specializace i psychosomatickou medicínu. V praxi to bude znamenat to, že pacienti, kteří se potýkají s objektivními zdravotními obtížemi a přesto u nich vyšetření neprokážou konkrétní nemoc, neskončí u psychiatra, ale u lékaře, jež jim může komplexně poradit, co v životě upravit.
„Určitě vítáme tyto tendence. Léčba zdravotního neduhu je málokdy otázkou jen těla, nýbrž je třeba celostní přístup. Platí to u lidí i u zvířat,“ dodává veterinář Lubomír Chmelař.

 

TEXT: REDAKCE
FOTO: THINKSTOCK A ENERGY GROUP

Přírodní léčba funguje na zvířata skvěle