U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

PŘIPOMÍNÁME

Kategorie: Právo | Autor: ab

* Přijetím zákona č. 17/2000 Sb. dochází ke změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, a změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

* Přijetím zákona č. 22/2000 Sb. se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

* V souvislosti s přijetím zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, se mění některé předpisy, uvedené v zákoně č. 18/2000 Sb.

* Vyhláška ministerstva financí č. 9/2000 Sb. stanoví na základě zákona č. 95/1999 Sb., že náklady na převod zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby hradí stát ze státního rozpočtu prostřednictvím Pozemkového fondu.

PŘIPOMÍNÁME