U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Podlahové vytápění zdokonalí keramickou dlažbu

Kategorie: Teplo domova | Autor: red

Nejen v období studených zimních dnů uvítáme příležitost vyhřát prostory našeho domu na příjemnou teplotu. Podlahové vytápění přispěje k lepší tepelné pohodě rovnoměrnějším rozvrstvením tepla v místnosti, o poznání menší cirkulací teplého vzduchu (zabráníte tak víření prachových částic) a využitím nižších teplot. V konečném důsledku docílíte mnohem příjemnější tepelné pohody než v případě klasického konvenčního vytápění.

Takřka každý, kdo se podlahovým topením trochu víc zabývá, ví, že v případě jeho instalace může být vzduch v místnosti ve výšce hlavy až o několik stupňů chladnější (oproti klasicky vyhřívané místnosti), a to bez sebemenších nepříjemných pocitů. Tato skutečnost přináší ve svém důsledku výrazné úspory nákladů (uvádí se 10 až 20 % v závislosti na požadované teplotě povrchu podlahy). Toto “neviditelné” vytápěni navíc umožňuje takřka bez omezení využívat podlahovou plochu místnosti při rozmisťování nábytku. Díky nižší cirkulaci vzduchu se zvyšuje také relativní vlhkost vzduchu, což zlepšuje dýchání. Podlahové vytápění dobře obstojí i jako argument všech odpůrců dlažby, obkladů a keramiky v interiéru, kteří kritizuji, že jsou příliš chladné. Ačkoli jde jen o subjektivní pocity, podlahové vytápění je velice dobrý protiargument. Přidáme-li k tomu ještě bezúdržbový provoz a topnými tělesy nenarušeny vzhled místnosti, je možné hovořit takřka o ideálním způsobu vytápění v kombinaci s nespornými výhodami keramické dlažby.

Podlahová konstrukce

Při rekonstrukci podlahové skladby nejsou v mnoha případech výraznější stavební úpravy možné. Proto tam, kde nejsou založené důkladné tepelné izolace a betonová deska není dilatovaná, je takřka vyloučeno podlahový systém vytápění použít jako hlavní topný systém. Uvažujme tedy raději o temperováni obytného prostoru. Přitom ale stejně musíme zajistit alespoň základní tepelnou izolaci pod podlahou. V novostavbách je ideální odlitá betonová deska oddělená od ostatních pevných konstrukcí jako jsou zdi, podkladní beton, základy atd. Topnou desku odděluje od podkladního betonu vrstva tepelné izolace, od stěn ji dělí dilatační spáry vyplněné pružným materiálem. Šířka dilatačních spár se musí vypočítat podle plochy podlahy, v praxi se pohybuje reálné kolem 10 mm. Dilataci je možné ukrýt před zraky krycími lištami, které umožní pohyb desky vůči pevným součástem konstrukce. Dilatační bloky by přitom měly dosahovat maximální plochy do 20 až 25 m2. Tloušťku tepelné izolace je zapotřebí poměrně přesně propočítat podle vlastnosti izolace a umístění v konstrukci. Podlahy nad vytápěnými místnostmi stačí izolovat 2 cm polystyrenu, podlahy na rostlém terénu ochrání 6 cm vysoká vrstva a podlahy nad nevytápěnými prostory 8 cm polystyrenu. Mějme na paměti, že ekonomicky přijatelná maximální tepelná ztráta může dosáhnout přibližně 8 až 1 2 % topného výkonu systému. Elektrické topné rohože a kabely jsou vhodné zejména při rekonstrukcích starších místností. Dodatečná instalace elektrického systému představuje navýšení hrany podlahy pouze o necelé 2 cm, pokud budou použily extrémně nízké topné rohože o výšce kolem 3 mm.

Když hřeje elektřina

Systém elektrického podlahového vytápění využívá rozvodu topného kabelu, rohože či topné fólie pod podlahovou našlápnou vrstvou. Elektrické vytápění lze konstrukčně řešit několika způsoby s využitím různých výkonů. Výkon se určuje v závislosti na tepelně izolačních vlastnostech podkladové vrstvy, tepelných ztrátách celého objektu a místního klimatu. Přesný výpočet instalovaného výkonu dokáže realizační firma určit bez větších nesnází vyhodnocením tepelných ztrát. Akumulační topení využívá podobné jako jiná běžná akumulační kamna cenově příznivější tarif odběru elektrické energie. Akumulační hmotou je vrstva cementové topné mazaniny tloušťky 8 až 14 cm. Výška vrstvy závisí na tepelně izolačních a akumulačních schopnostech zdiva a nabíjecí době. Přímotopné topení využívá podobné konstrukce podlahy jako akumulační systém, rozdíl je pouze v tenčí akumulační vrstvě (4 až 6 cm). Menší objem vyhřívané mazaniny má za následek rychlejší odezvu na aktuální požadavky uživatele. Podlahové přímotopy jsou vhodné do místnosti, kde se žádá velice rychlá odezva, tedy zejména v koupelnách, na chodbách nebo v místnostech, které je třeba v krátké době vyhřát (například ložnice v rekreačních objektech). Vytápěcí rohože o výkonu kolem 1 50 W.m-2 jsou vhodné především do místností, kde uživatel požaduje krátkodobé zvýšení teploty podlahy, tedy zejména v koupelnách a saunách. Pro akumulační vytápění, které má delší dobu náběhu a pomaleji reaguje na změny, se volí hodnota topného výkonu zpravidla kolem 180 až 200 W.m -2. Regulaci teploty přitom řeší snadno programovatelný termostat, na kterém nastavíte pouze požadovanou teplotu a časové rozmezí, kdy má být této teploty v místnosti dosaženo, a přístroj sám spočítá potřebnou dobu vytápění. Po výpočtu aktivuje systém s dostatečným předstihem tak, aby byly požadované podmínky splněny.

Nášlapná vrstva

Podlahovou krytinu můžete opět zvolit snad kromě koberců takřka bez omezení, je ale třeba mít na paměti, že tepelná izolace podkladu musí být lepší než tepelná izolace vrstvy nad otopným systémem. Rozhodujícím faktorem je tepelná vodivost podlahové krytiny. Tepelná vodivost linolea je 0,17 W/(m.K), dřeva 0,20 W/(m.K) keramiky je 1,00 W/(m.K). Z tohoto pohledu jasně vítězí keramika s bezkonkurenčně nejlepším přenosem tepla na povrch podlahy. Po vytvrzení topné desky, která zalije elektrické kabely či rohože, je možné přistoupit k pokládce dlažby. Dlaždice je nutné přilepit k podkladu flexibilními lepidly určenými výrobcem. Spáry je rovněž nutné vyplnit doporučenou spárovací hmotou a na styku se stěnou řešit spáru jako pružnou (např. silikon). Výběr vhodné dlažby je na dnešním trhu obrovský. Tuzemští výrobci Rako, BohemiaGres či Keramika Horní Bříza nabízejí širokou paletu povrchů i barev perfektního designu s výbornými technickými parametry v různých cenových kategoriích. Originální design a mimořádná kvalita pak tyto dlažby činí nadčasovými. Komplexní řešení podlah dotažené až do detailu, to je charakteristika programu Rako-Floor. Mimořádnou estetickou úroveň propůjčují podlahám dekorace ve formě tištěných ornamentů, leštěných povrchů, struktur přírodního kamene či dřeva i řezané mozaiky. To vše doplňuje systém tvarovek, soklů, který umožňuje zdánlivé nesnadné technické řešení prostoru. Značka BohemiaGres poskytuje kompletní výběr obkladů pro interiér v sériích Taurus, Kentaur a Vega. Tyto série nabízí krásné reliéfní i hladké povrchy, s matnými i leštěnými glazurami v kvalitě srovnatelné s přírodní žulou. S pomocí doplňujících bordur, inzert, schodovek a soklů tak dodáte svému domovu eleganci s puncem jedinečnosti. V programech Excelent, Elegance, Apetit a Popular od společnosti Keramika HOB najdete prakticky jakékoli řešení.

Vyhřátá dlažba série Korá značky Keramika HOB je příjemným doplňkem ranní hygieny i večerního koupání

Skladba podlahového vytápění s elektrickým topným kabelem AEG

Chladivé tóny série Champagne značky Rako promění podlahové topení v příjemně teplé brouzdání azurovým pobřežím

foto archiv firem

Podlahové vytápění zdokonalí keramickou dlažbu