U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Ploty a oplocení

Kategorie: Hospodaření | Autor: Jiří Janouškovec

Blahopřejeme vám k nápadu postavit či opravit plot, ať již vymezující

plochu pozemku, který vám říká “pane”, či dělící jej na plochu (řekněme)

užitnou a okrasnou. Letní týdny jsou totiž pro tuto práci optimální.

Původním smyslem plotů nebyla ochrana majetku proti nenechavým lidem a zvědavcům, ale proti zvěři, která devastovala nejen zeleň, ale i drobná domácí zvířata. Časem se však jejich význam změnil.

Ochrana i okrasa

V současné době platí, že plot jasně vymezuje vlastnictví pozemku, chrání před nežádoucím vstupem na něj, zvyšuje pocit osobního bezpečí vlastníka a zabraňuje průhledu na pozemek. Cena pozemků a staveb roste a nelze se proto divit, že se majitelé snaží svůj majetek chránit. Ploty však mnohdy plní i další funkci. Často jsou nenásilným architektonickým prvkem vyjadřujícím vztah majitele k přírodě. To zejména platí o živých plotech, které souběžně plní jak funkci ochrannou, tak i estetickou a propojují pozemek s okolní přírodou. Ovšem jen v případě, je-li živý plot průběžně udržován. Především v podhorských a horských oblastech je možné vidět tzv. rančerské ploty z levných planěk, tedy loupaných nebo neodkorněných hrázek (tyčí) z levného jehličnatého dřeva, které vymezují pozemek jen symbolicky. Tu a tam je možné zahlédnout i ploty z odkorněných větví. Většina z nás však dává přednost klasickým plotům ze dřeva nebo z pletiva. Jejich předností je relativně snadná a levná údržba a oprava či výměna poškozených dílů.

Dřevěné ploty

Dodržování zásad montáže a ochrany plotů i budoucí požadavky na údržbu se odvíjejí od konstrukčního řešení plotu. Základní konstrukce je obvykle tvořena dřevěnými nosnými sloupky, vodorovnými dřevěnými příčníky a výplní. Spojovacím materiálem jsou hřeby, případně i šrouby. Klasickým a celkem levným řešením je laťkový plot. Základním prvkem je dřevěná lať (hoblovaná, neohoblovaná, tvarovaná, netvarovaná, hladká, profilovaná). Nahoře je zpravidla sražená (do “špice”, oblouku či jiného tvaru) nejen z důvodů estetických, ale i ryze praktických. Dešťová voda rychleji stéká a nevsakuje se do dřeva. Dolní část latí je vhodné umístit zhruba 100 mm nad terénem, tedy tak, aby dřevo nenasakovalo zemní vlhkost. Tento typ plotu je vhodný jak pro použití bez podezdívky, tak i na podezdívku. Hotové tvarované laťky (též plotovky) stojí od 29 do 49 Kč/ks, ale i více v závislosti na délce, tloušťce a šířce. Plaňkový plot je zjevně nejlevnějším řešením vhodným především pro vymezení pozemků na chatě či chalupě. V klasické podobě jde o loupanou či neodkorněnou kulatinu (tzv. hrázek), nahoře zašpičatěnou. Je však lepší kůru odstranit. Dobře se totiž za ní daří jak vlhkosti, tak škůdcům. Velmi často jsou používány i tyče podélně rozdělené. Tento typ plotů vyžaduje minimální péči a je ideálním řešením pro chataře a chalupáře i vzhledem k ceně. Je zpravidla příjemně nízká, avšak vesměs individuální. (V Podkrušnohoří jsme v červnu dostali tuto nabídku: 100 půlených oloupaných, ale jinak neupravených hrázek dlouhých zhruba 1700 mm za 500 Kč!) Klasický myslivecký plot není vhodný pro městskou zástavbu. Jde o laťkový či plaňkový nižší plot (do zhruba 1500 mm), spojený hřeby křížem přes sebe. Má zabránit větším zvířatům vstup na pozemek. V některých horských či podhorských oblastech jsou použity k vyplnění mezer či přímo ke stavbě větve jehličnatých stromů. Myslivecký plot nevyžaduje kromě běžných oprav zvláštní údržbu. Je skvělým řešením pro majitele, kteří chtějí, aby jejich stavení ladilo s přírodou. K uchycení latí či planěk se vždy používají dřevěné sloupky. Obdobou pro městskou zástavbu jsou křížkové ploty, jejichž hotové dílce je možné zakoupit. Cena za jeden díl se pohybuje v závislosti na výšce, délce, kvalitě, povrchové úpravě atd. zhruba nad hranicí tisíce korun. Polotovary jsou levnějším řešením. Základní konstrukcí jsou nosné dřevěné sloupky (cena zhruba 80 Kč/ks) a příčník (též konstrukční hranol či paždík – cena za kus podle délky, kvality a průřezu 109 až 300 Kč/ks). Půlené plaňky či dražší latě se na ně přibíjejí křížem pod úhlem 45° až 60°. Ohrada – to je naše pracovní označení. Jde totiž o plot z prken, zpravidla neprůhledný. Patří do skupiny dražších dřevěných plotů zajišťujících majiteli pozemku soukromí. V tomto případě doporučujeme zděnou podezdívku, bez ohledu na to, zda plot řešíte vertikálně či horizontálně. Cenu jednoho plotového dílce je obtížné určit, závisí na konstrukčním řešení (kolem 4000 Kč). Lamelové ploty nejsou svojí konstrukcí určeny k ochraně pozemku, jsou však skvělým řešením například k oddělení hospodářské části zahrady od části “obytné”. Prodávají se jako hotové dílce vysoké zpravidla 1800 mm. Aktuální červnová cena se pohybovala v rozpětí 400 až 750 Kč za jeden díl. Nosným prvkem jsou dřevěné sloupky.

Plot z drátěného pletiva

Ploty z pletiva se snadno montují, jsou relativně levné, působí odlehčeně, dostatečně chrání pozemek proti vstupu nezvaného hosta a jednoduše umožňují vytvořit kombinaci s živým plotem. Průběžná údržba zajišťuje dlouhodobou životnost oplocení. Základním materiálem je drátěné pletivo se čtvercovými, kosočtvercovými či šestihrannými “oky” z pozinkovaného drátu, zpravidla průměru 2,24 mm. Na trhu je k dispozici v různých délkách, standardní délka je 20 m nebo 25 m. Výška pletiva se pohybuje obvykle mezi 1000 a 2000 mm. Na trhu je i pletivo, jehož povrch je upraven PVC v různých barvách. Cena pletiva v závislosti na délce (obvykle 20 m), výšce (1500 mm nebo 2000 mm), povrchové úpravě atd. se pohybuje podle našich zkušeností od 3800 Kč do 6000 Kč. Někteří výrobci však poskytují až desetiletou záruku. Aby plot z drátěného pletiva dobře vypadal, musí být dobře postaven a dokonale vypnut. Ke stavbě nového plotu z drátěného pletiva doporučujeme použít ocelové plotové sloupky. Napínací dráty jsou nutnou součástí tohoto plotu. Podle délky a povrchové úpravy se cena pohybuje v rozpětí 230 Kč až 350 Kč (PVC úprava). Levnější jsou pozinkované, které se dají pořídit i do 170 Kč. Vazební dráty, které též budete potřebovat, stojí (podle délky a tloušťky) od 70 Kč do 130 Kč. Ceny dalších prvků, bez nichž se při stavbě kvalitního plotu z drátěného pletiva neobejdete (napínáky, háčky vodicího drátu se šroubem atd.) se pohybují od 25 Kč do 210 Kč/ks. Ke klasickému konstrukčnímu řešení patří hotové drátěné dílce (500 Kč/ks, ale je velmi pravděpodobné, že jsou i levnější). Před lety je bylo nutné ke sloupkům přivařovat (zhruba 260 Kč/ks), dnes se zpravidla používají tzv. zámky (od 35 Kč/ks). Tuto konstrukci je vhodné instalovat na podezdívku. Vzdálenost mezi sloupky je určena šířkou jednoho pole.

Keramika, beton, kámen

Předností těchto plotů je jejich dlouhodobá životnost a minimální požadavky na údržbu, nevýhodou pak cena. I proto se cihly, kámen, umělý kámen a beton často používají jen u části oplocení. Cihelné ohradní zdi jsou zpravidla masivní, minimálně 300 mm silné, dobře odolávající náporům i silného větru. Je možné postavit i slabší zeď upnutou do nosných sloupků. Na cihelnou zeď používejte jen kvalitní materiál (cihly ostře pálené nebo vápenopískové – od 12 Kč/ks). Náklady jsou vysoké, protože jsou stavěny na betonovém či kamenném základu do výše nejméně 150 mm nad terén. Plot z cihelných plotovek se zásadně staví mezi cihelné pilíře. Podobně jako běžné cihly jsou navzájem spojovány maltou. Cena je závislá na velikosti a tvaru, nejlevnější z nich jsme mohli pořídit za 79 Kč/ks, ovšem jsou jistě i levnější. Hmotnost jedné plotovky se pohybuje v rozmezí 4,1 až 4,8 kg. Zdi z betonových tvarovek jsou konstrukčně podobné zdem z keramických plotovek. Základní barva je šedobílá, ale výrobci nabízejí i jiné barevné kombinace. Jsou obvykle vyráběny z bílého cementu, písku a příměsí. Vibrolisované (technologie výroby) tvarovky je možné pořídit již od 60 Kč/ks. Předností je snadná montáž a dlouhá životnost.

***

PŘIPOMÍNÁME

* Běžný plot (nejen dřevěný) by měl být vysoký maximálně 2000 mm. U živých plotů však nejsou zvláštností i větší výšky. V některých případech totiž živé ploty slouží i jako větrolamy.

* Klasický zahradní plot je vesměs dekorativním prvkem a nikoliv skutečnou bariérou bránící vstupu na pozemek. U chaty a chalupy by proto neměl být vyšší než 1500 mm.

* Vzdálenost mezi sloupky (= šířka jednotlivých plotových polí) se pohybuje v rozmezí 2000, lépe 3000 až 6000 mm. Z estetických důvodů je vhodné, aby byla po celém obvodu plotu shodná.

* Zděná podezdívka by neměla být vyšší než 600 mm.

Běžné tvary hlavy latěk upravených tak, že po nich dešťová voda snadno stéká

Hotové drátěné dílce (v tomto případě 500 Kč/ks, ale bezpochyby jsou i levnější) se ke sloupkům (od 260 Kč/ks) přivařovaly. Dnes se zpravidla používají tzv. zámky (od 35 Kč/ks)

Pozinkované drátěné pletivo připevněné vodící drážkou se šroubem (cena od 25 Kč) na povrchově upraveném kovovém plotovém sloupku (cena od 255 do 500 Kč/kus)

Kombinace živého a dřevěného plotu. Betonová podezdívka a sloupky z vápenopískových cihel ladí se stavbou, dřevěný plot s tújemi, které majitel zasadil zhruba 700 mm od plotu

Křížkový plot z hotových dílů (cena vyšší než 1500 Kč za díl) je osazen v kovových sloupcích (cena od 255 do 470 Kč/ks) v betonovém lůžku

Jeden z novějších typů laťkového plotu, který dobře koresponduje s vápenopískovými cihlami sloupků a podezdívky

FOTO AUTOR A ZI

Ploty a oplocení