Otevřený pohled

Majitelé měli to štěstí, že mohli svůj nový dům stavět na pozemku se vzrostlou zahradou. Jejich prvotní obavy z tepelných ztrát prosklenou stěnou se ukázaly jako liché. Jsou rádi, že architekti jim navrhli tak intenzivní prolínání interiéru s exteriérem, a naplno si ho užívají.

Otevřený pohled