Oprava dřeveného nábytku: barová teaková židle!

Rubrika: Market

Rozklížená nebo jinak poškozená židle! Častý problém, který musíme řešit. Časy našich dědů, kteří měli po ruce pouze klíh, jsou již dávno pryč. Nyní jsou k dostání moderní lepidla, která tento problém dokáží snadno vyřešit. Jenom musíme vybrat to správné. Práci s těmito lepidly zvládne každý a s výsledky, které umožní opravené předměty používat po mnoho dalších let.

  1. Na takovéto opravy použijeme speciální vypěňovací lepidlo na bázi polyuretanu BISON PU MAX. Toto „tekuté“ lepidlo, které vypadá téměř jako med, reaguje s vlhkostí (dřeva, vzduchu) a nabývá na objemu – vypěňuje. Nárůst je po vytvrzení asi 10–12 %.
  2. V případě, že je lepené dřevo příliš suché nebo velmi tvrdé, můžeme reakci lepidla vlhkostí dřeva podpořit. Pomocí rozprašovače, například na květiny, naneseme na lepená místa menší množství vodní mlhy. Voda nesmí v žádném případě po dřevě stékat. Nadměrné množství vody by způsobilo zbytečně rychlou reakci lepidla, rychlé vypěnění a spoj by nemusel mít požadovanou pevnost! Doporučujme nechat vodu vsáknout do dřeva (asi 5 minut) a poté přebytečnou vlhkost otřít savým a čistým hadříkem – na dřevě nesmí zůstat zbytky látky!
  3. Lepidlo naneseme na lepený předmět (stačí nanést na jednu stranu – v lepidle ne- jsou žádná rozpouštědla, která by se z něj před spojením musela odpařit!). Pomocí aplikační špičky lepidlo před spojením rovnoměrně rozetřeme. Pokud naneseme větší množství lepidla, přebytek se po spojení dostane na povrch lepeného předmětu. Snažíme se tomu vyhnout a pokud se tak stane, ihned tento přebytek odstraníme (pomocí ředidla, nebo benzínu).
  4. Lepené části spojíme (přiložíme k sobě). Spoj se pokusíme stahovákem nebo jiným způsobem zafixovat nebo zatížit. Lepidlo nabývá během reakce na objemu a bez fixace dojde k tomu, že se lepené plochy roztáhnou a spoj bude viditelný. Doba vytvrzení je závislá na aktuálních podmínkách – na teplotě a vlhkosti vzduchu. Je potřeba počítat s celkovou dobou potřebnou k vytvrzení minimálně 12 hodin! Během této doby neodstraňujeme fixační prvky – stahováky.
  5. Pokud lepíme židli tak, že lepený spoj zůstane skryt a nebude vidět, nemusí nás vypěněné lepidlo, které během reakce vyleze ze spoje, znepokojovat. Pokud však bude oprava na viditelném místě, je důležité včasné odříznutí přebytečného lepidla, které nabývá na objemu a za 12–24 hodin je plně vytvrzené. To znamená, že po této době přebytečné lepidlo úplně ztvrdne a jeho odstranění bude velmi obtížné – poškodili bychom pravděpodobně i opravovaný kus nábytku. Proto asi po 3–4 hodinách přebytečné lepidlo (vypěněný polyuretan) ostrým řezákem odřízneme. Jak poznáme, že další lepidlo již ze spoje ne- vypění? Jakmile zařízneme řezákem do lepidla, nesmí být uvnitř ještě lepkavé a táhnout se. Řez musí být podobný, jako když řežeme molitan.
  6. V našem případě došlo u barové židle i k poškození opěradla a sedáku, a to na velmi viditelném místě. Spoje však díky velmi tvrdému materiálu, kterým teak je, velmi přesně dosedají. Použití lepidla BISON PU MAX by v tomto případě nebylo nejvhodnější. Lepidlo by ze spoje všude vylézalo a spoj by byl s největší pravděpodobností značně viditelný. A to i přes dodržení výše uvedeného postupu lepení lepidlem PU MAX.
  7. Proto zde použijeme jiný druh lepidla – BISON MAX REPAIR. Je to transparentní lepidlo, které také vytvrzuje chemickou reakcí s vlhkostí. Nenabývá však na objemu, jako PU MAX. A zůstává i přirozeně pružné. Nemusíme ho do spoje dávat velké množství, aby lepidlo všude kolem spoje po spojení nevylezlo. Lepidlo je gelové konzistence a dobře se s ním pracuje. Neteče všude a dá se i ve spoji dobře rozetřít – například špejlí.
  8. Lepený spoj opět zafixujeme, abychom zabránili posunu lepených částí a vzniku viditelného místa spojení. Necháme vytvrzovat po dobu nejméně 12 hodin, než svorky odstraníme.
  9. Pak již jen výsledný spoj opatrně přebrousíme jemným smirkovým papírem. Vyzkoušíme nejprve na nejméně viditelném místě, zda tento krok bude opravdu pouze kosmetickou konečnou úpravou. Případný větší přebytek lepidla můžeme samozřejmě odříznout i ostrým řezákem. Lepidlo BISON MAX REPAIR totiž po vytvrzení není tak tvrdé, jako PU MAX, a jde proto tímto způsobem odstranit poměrně snadno.
  10.  Výsledek je téměř k nerozpoznání a co je hlavní, pevnost lepených spojů převyšuje pevnost vlastního materiálu. Lepené spoje odolávají vlhkosti i trvalému působení vody.

Komerční prezentace

Oprava dřeveného nábytku: barová teaková židle!