U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Omezení práv

Kategorie: Právo | Autor: Čtenář František Trejbal, Tábor

ODPOVÍDÁME

Po přečtení časopisu Chatař & chalupář 9/99 na straně 10 v článku “Omezení práv ve veřejném zájmu” mě překvapilo, že jeho pisatel nezná zákony a úmyslně obelhává vaše čtenáře. Občané, majitelé dotčených nemovitostí, dle pisatele nemají žádné právo ke svému majetku, ale jen povinnosti trpět tzv. věcné břemeno, a to dle článku zadarmo. Dle listiny základních práv a svobod č. 2/1995 Sb. má každý občan České republiky právo vlastnit majetek a právo na jeho ochranu. Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu. Článek nabádá akciové společnosti k porušování vlastnických práv. Kde je veřejný zájem? Zisky za neplacení nájmů nebo za věcné břemeno nemají majitelé ani veřejnost, ale akcionáři. Majitel platí pouze daně z nemovitostí a za nucené omezení nedostává žádnou náhradu. Majitelé mají právo disponovat s majetkem, využívat jeho užitky a ne zadarmo ho dávat k dispozici akcionářům. Tyto společnosti ze svých nemalých zisků nedokáží a nechtějí uhradit žádnou náhradu za užívání a dle zákona omezování vlastnického práva, ale tyto zisky snižovat pro daňový základ zvyšováním mezd pro vedení podniků, správních rad a sponzorování různých akcí. Určitě máte možnost si zjistit, jakým způsobem k tomuto problému přistupují v nejvíce demokratickém státě USA. Za zákony, které vydala pro ostudu naše vláda a schválil parlament, by v USA každý, kdo je pod takovýmto zákonem podepsán, musel rezignovat na svůj post. Doufám, že váš časopis chce radit a pomáhat čtenářům a občanům této demokratické republiky, kteří mají ve vlastnictví nějakou nemovitost, a ne je nabádat, aby si nechali vše líbit a nechat se omezovat a šidit. Tento problém s nuceným omezením vlastnického práva se snažím již osm let vyřešit na svém pozemku, ale s lidmi, kteří sedí na úřadech posledních třicet let, to stále nejde. Nelze čekat padesát let než vymřou. Jestliže chceme vstoupit do Evropské unie, musíme mít stejné zákony, stejné povinnosti a stejná práva jako jinde v demokratickém světě. Máte-li opravdu zájem o pomoc občanům, nechte si přeložit zákony z Evropské unie, které se dotýkají majetkového práva a omezování tohoto práva ve veřejném zájmu.

Omezení práv