U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

OCHRANA OVOCNÝCH STROMŮ A KEŘŮ

Kategorie: Zahrada | Autor: JAROSLAV KRAUS

Jak ochránit stromy, keře a úrodu ovoce před škůdci s použitím co nejmenšího množství ochranných postřiků

Jarní postřik ovocných stromů a keřů je zaměřený na ničení přezimujících a jarních škůdců. Používáme přípravek obsahující insekticidní složku a minerální nebo řepkový olej, například Oleoekol nebo Aliekol (při venkovní teplotě asi 15 °C). Postřik provádíme zásadně až po vyrašení (nejdříve ve stadiu tzv. myšího ouška), ale nejpozději těsně před kvetením jednotlivých ovocných druhů. Další postřiky podle druhů stromů a keřů:

* JABLONĚ

(náchylné a tolerantní odrůdy na strupovitost) Těsně před kvetením: první preventivní postřik citlivých odrůd proti strupovitosti a padlí, přípravek Discus.

   Při dokvétání nebo ihned po odkvětu: postřik proti pilatce jablečné, která způsobuje první červivost jablek, přípravek Zolone 35EC. V této době také provedeme druhý preventivní postřik citlivých odrůd proti strupovitosti, přípravek Baycor 25WP.

Konec května, začátek června (přesnou dobu můžeme určit podle feromonového lapače): postřik proti první generaci obaleče jablečného, způsobujícího druhou červivost jablek, přípravek Zolone 35EC.

   Začátkem června, za deštivého počasí: další postřik citlivých odrůd proti strupovitosti, přípravek Discus.

   V druhé polovině července: postřik proti druhé generaci obaleče jablečného, který způsobuje třetí hromadnou červivost jablek, přípravek Zolone 35EC. V této době, pokud je deštivo, použijeme přípravek proti houbovým chorobám Dithane M45. Pokud se vyskytla sazovitost jablek, aplikujeme přípravek Euparen Multi, naposled začátkem září. Tento přípravek zabraňuje též rozšiřování skládkových chorob jablek.

   Doporučení: pěstovat rezistentní odrůdy jablek na strupovitost – odpadnou chemické postřiky na tuto chorobu. Odchytávat samečky obaleče jablečného do lapačů (zmenšíme jeho populaci).

* MERUŇKY

Před květem: přípravek na ochranu stromů před pozdním jarním mrazem, Champion 50WP (0,2 %). Před květem: přípravek proti moniliové spále meruněk, Baycor 25WP. Na začátku zabarvování, zrání plodů: přípravek proti moniliové hnilobě plodů, Horizon 250EW (ochranná lhůta 7 dní).

Doporučení: prosvětlená řídká koruna stromu, každoroční detailní řez plodného obrostu. Odstraňovat plody a větve napadené moniliovou chorobou.

* BROSKVONĚ

Většinou koncem února při oteplování: postřik proti kadeřavosti ve stadiu nalévání pupenů, přípravek Champion 50WP (možné též na podzim po opadu listů). Po vyrašení prvních 2mm zárodků listů: přípravek Syllit 65.

Doporučení: odstranění odplozeného dřeva a nevhodných výhonů v polovině září, nezkracovat nové letorosty, až v květu. Menší koruna stromu – stačí méně postřikové látky.

* HRUŠEŇ

Dvoubytná houba Gymnosporangium sabinae způsobuje rez hrušňovou. První generace rzi se nejprve objevuje na jalovci čínském a jalovci klášterském jako šedý rosolovitý povlak (březen, duben). Druhá generace rzi pak napadá hlavně listy hrušní, na kterých se vytvoří oranžové skvrny. První postřik hrušní před květem v dubnu, další po odkvětu v květnu a červnu. Používáme přípravky, které zabraňují též vzniku strupovitosti: Dithane M45, Baycor 25WR, Clarinet 20SC.

Doporučení: nemocné větve na jalovcích odřezat a spálit.

* ANGREŠT

Vyskytuje se na něm hnědé padlí angreštové (americké), plísňový povlak na plodech, výhonech a listech. První postřik (jen při silném výskytu) v začátku rašení, druhý postřik před květem, třetí postřik po odkvětu, na začátku růstu bobulí, a poslední postřik (jen při silném výskytu) dva týdny po odkvětu. Střídáme přípravky Discus, Beaton 25WP.

Doporučení: pěstovat odolné odrůdy na padlí: Rokula, Rolonda, Pax. Zastřihovat vnitřní plodný obrost na 2 – 5 pupenů. Odstraňováním konců výhonů se zbavujeme padlí.

* SLIVONĚ

Na konci kvetení přilétá pilatka švestková a žlutá a způsobí první červivost na plodech. V době opadu 95 % okvětních lístků provedeme navečer postřik přípravkem Zolone 35EC.

NEMOCI DŘEVIN

Strupovitost jablek a hrušní

Na plodech se objevují malé, tmavé skvrny, které vadí spíše esteticky. Někdy skvrny praskají, povrch korkovatí, plody se deformují. Infekce napadá i listy.

Padlí jabloňové

Projevuje se jako bílý moučnatý povlak na listech, které hnědnou a usychají. Padlí napadá i pupeny a mladé větévky. V důsledku odumírání napadených částí strom zpomaluje růst a je náchylný na vymrzání.

Moniliová hniloba jádrovin

Postihuje hlavně zralé hrušky a jablka. Na plodech vytváří velké hnědé skvrny, dužnina hnědne a postupně podléhá hnilobě celý plod. Pak se objevují drobné krémové „polštářky“. Nejčastěji napadá plody v místě mechanického poškození či poškození hmyzem.

Kadeřavost broskvoní

Listy z infikovaných pupenů se stáčejí, žloutnou, červenají a deformují se. Pak zbělají, zhnědnou a opadají. Nemoc zkracuje životnost stromu.

Rez hrušňová

Na svrchní straně listů se objevují oranžovočervené skvrny, jež tmavnou a objevují se na nich černé tečky, pak se vytvoří malé zduřeliny. Při větším výskytu mohou listy odumírat.

Americké padlí angreštové

Nejprve se objevuje na mladých výhoncích v podobě bílých moučnatých povlaků, později napadne celou větvičku i plody.

LITERATURA:

Nemoci zahrady – Kamil Hudec, Stranislav Vilím, Vydavatelství a nakladatelství CP Books, cena 189 Kč.

Objednat lze na: www.cpbooks.cz, distribuce@cpbooks.cz nebo na tel. 800 555 513. www.abecedazahrady.cz

Integrovaná ochrana ovoce v systému integrované produkce – Miroslav Lánský a kol., Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, cena 200 Kč. Objednat lze na: Svaz pro integrované systémy pěstování ovoce Holovousy, Ing. M. Lánský, Holovousy 1, 508 01 Hořice, lansky@vsuo.cz, tel. 493 692 832.

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: FOTO: JIŘÍ BRUNÍK A ARCHIV

OCHRANA OVOCNÝCH STROMŮ A KEŘŮ