U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

O poklad krále chalupářů

Kategorie: Zajímavosti | Autor: LI

Také my si na své chatě nebo na chalupě, tedy v našich víkendových podmínkách, můžeme zahrát něco podobného, co běží v České televizi v pořadu O poklad Anežky České. Ta naše soutěžní hra bude také z české historie a je jako stvořena pro podzimní podvečery. Určena je hlavně pro dospělé nebo skoro dospělé hráče. Každý z hráčů si připraví hádanku z české historie ohraničenou obdobím, které si celá společnost demokraticky sama určí. Může jít už o období od vzniku Velkomoravské říše, až dodneška. Nebo si vybereme kratší časový úsek našich dějin. To záleží jen na nás. Musí se ale jednat buď o událost zásadního významu nebo to může být jméno významného panovníka či jiné význačné osobnosti (vojevůdce, církevní hodnostář, stavitel, umělec). Osobnost nebo událost by měla být také velmi významná. Příklady osobností: Jan Žižka z Trocnova, Karel IV., Karel Hynek Mácha, Kosmas, Ema Destinová, Jan Masaryk a podobně. Příklad událostí: bitva na Bílé hoře, srpen 1968, atentát na Heydricha, vznik Československa, objev krevních skupin, Zlatá bula sicilská, atd. Jak sami vidíte, výběr témat může “skákat” ze století do století. Každý z hráčů si vybere takové téma, které velmi dobře zná a kromě přesných letopočtů je schopen odpovědět na otázku: ANO – NE. Během hry hráči pokládají otázky, hádankář odpovídá. Když hráči dospějí k názoru, že hádanku znají, řeknou hádankáři výsledek a on musí pravdivě odpovědět: Ano nebo ne. Pokud není hádankář schopen dát stoprocentní odpověď, řekne: Nevím. V tom okamžiku se mu připočítají 3 trestné body. Když hráči uhodnou, kolo končí. Vyhodnotí se body a roli hádankáře zaujme další hráč. Tak se v roli hádankáře vystřídá celá společnost. Nakonec se vyhodnotí body. Body se sčítají od první otázky, až do rozluštění. Jedna otázka znamená 1 bod. Trestné body se odčítají. Vítězí hádankář, který získal nejvíce bodů. Tomu potom pán domu prozradí, kde je ukryt poklad, třeba v podobě láhve sektu. V dnešní tajence najdete jméno historické osobnosti, která patří mezi nejslavnější Čechy. Pohřben je v Holandsku.

O poklad krále chalupářů