U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Než začneme stavět

Kategorie: Stavba | Autor:

Možná si říkáte, že do jara je ještě daleko, do země se nedá kopnout, tak proč hovořit o stavbě? Jenže každou akci, rekonstrukci nebo novou výstavbu, je třeba dobře promyslet. Vycházet musíme samozřejmě z toho, kolik chceme a můžeme investovat, kdo všechno bude nemovitost obývat a s jakými nároky, ale i jaká je perspektiva jejího využití.

Pro zjednodušení počítejme s tím, že stavební pozemek již máte. Je třeba včas zajistit také inženýrské sítě, oplocení, venkovní úpravy, atd. Předem bychom měli uvážit i to, kolik zaplatíme za energii a služby spojené s užíváním nového či rekonstruovaného domku.

Přizvat odborníka se vyplatí

Pokud nejste znalci či odborníci v některém stavebním oboru, je prospěšné obrátit se na osobu, v jejíž odborné schopnosti máte důvěru, nebo vám ji někdo důvěryhodný doporučil. Tato osoba by měla mít v daném oboru autorizaci (seznam lze získat na pobočkách ČKAIT – České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě), tedy příslušné osvědčení a kulaté razítko, které opravňuje vykonávat stavební činnost. Že to je zbytečné vyhazování peněz? Nemylte se. Pokud zadáte práce přímo stavební firmě, často nejste schopni uhlídat, zda práce nebo materiály odpovídají účtovaným cenám. A napravovat chyby, když už je hotovo, popřípadě se soudit, to rozhodně přijde na víc. Nezapomeňte totiž, že vám zmíněný odborník bude stát po boku při vypracování prováděcí dokumentace, při jednání s úřady o vydání stavebního povolení, při realizaci vlastní stavby, její kolaudaci atd.Měl by také být schopen určit správnou výši odměn za zadávané činnosti, k čemuž je třeba vypracovat položkový rozpočet stavby. Tento dokument, zpřesňující váš záměr, bude podkladem pro práci stavební firmy – i účinným nástrojem pro kontrolu množství po-užitých materiálů i výdajů.

Obrana před nekvalitou

Traduje se, že nejvíc chyb se napáchá již při hrubé stavbě. Osm z deseti nových domů je prý vyzděno nekvalitně. Nedodržuje se technologie výstavby, což začíná nesprávnou tloušťkou maltového lože, dozdíváním rohů a otvorů jiným druhem cihel, nerespektují se potřebné technologické přestávky a v nejhorších případech se dokonce zaměňují určené a účtované materiály za méně kvalitní výrobky. Proto zpracovaly některé firmy, vyrábějící zdicí materiály, souhrn rad, které mohou stavebníkům pomoci předcházet vzniku vad, jejichž odstranění by bylo posléze problematické nebo značně nákladné.

Než začneme stavět