U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

NEŽ UHODÍ mrazy

Kategorie: Dílna | Autor: fx, FOTO ARCHIV

Průběh zimy můžeme jen stěží spolehlivě odhadnout, a tak nás může počasí nepříjemně překvapit. Měli bychom se tedy ještě před příchodem zimy zamyslet, jestli jsme udělali všechna potřebná opatření pro ochranu svých domácích vodáren a jejich rozvodů, aby je nečekané silné mrazy nepoškodily. Připomeňme si nejdříve, které objekty nebo zařízení jsou mrazem ohroženy.

Domácí vodárny

Máte-li darling nebo jiný typ domácí vodárny s tlakovou nádrží, který není dostatečně hluboko ve sklepě, je nutné vypustit z něj všechnu vodu, protože jinak by mráz mohl toto zařízení vážně poškodit. V dolní části čerpadla jsou výpustné ventilky, samozřejmě úplně prázdná musí být i tlaková nádoba. Pokud není přívodní větev potrubí od zdroje vody k čerpadlu v nezámrzné hloubce, je nutné vypustit vodu i z ní. Stejně nutné je vypuštění vnitřního rozvodu v objektu. Zamrznuté potrubí, které je uloženo těsně pod omítkou ve zdi, se rozmrazuje velmi obtížně.

Umyvadlo, dřezy a WC

V pachové uzávěrce sifonů umyvadel, dřezů a WC zůstává z funkčních důvodů stále voda. I když odšroubujeme nádržky sifonů a z toaletní mísy vybereme malou plechovkou vodu, je dobré nasypat do těchto míst vrchovatou lžíci soli, do WC raději víc. Je pochopitelné, že ze splachovací nádržky WC nejprve spláchnutím vypustíme vodu.

Průtokové ohřívače, koupelnové válce a bojlery

Platí u nich stejná opatření jako u domácích vodáren. Po uzavření přívodu z vodovodního rozvodu vypustíme ventilem celý jejich obsah otevřením kohoutků teplé i studené vody.

Venkovní nádrže na vodu

Betonové nádrže a plechové sudy na dešťovou vodu je nejlépe vybrat a zakrýt poklopem. Plechové sudy, pokud nejsou zapuštěny do země, obrátíme dnem vzhůru. Pokud by si někdo chtěl ponechat v těchto nádobách rezervu vody kvůli požáru, je možné vložit do sudu větší hranoly pěnového polystyrenu nebo PET lahve a na spodním konci je zatížit, aby se částečně potopily. Polystyren absorbuje tlak ledu a podstatně sníží tlak na nádobu.

Ochrana proti zamrznutí

Ochrana před zamrznutím je lepší než likvidace následků, které se v některých případech mohou značně prodražit. Mezi již uvedené rady, jak zamrznutí zabránit, můžeme také zařadit pasivní způsob ochrany, a tím jsou tepelné izolace. V kobkách nebo sklepích, kde je hlavní uzávěr vody, zhotovíme kolem potrubí a ventilu bednění, které vyplníme pilinami nebo vycpeme senem. Stejně dobře může posloužit pytel naplněný slámou, kterým potrubí a uzavírací ventil zakryjeme. Zvláštní pozornost věnujeme kolenům, T-kusům a ventilům, kde voda zamrzá nejčastěji. Aktivní ochranu proti zamrzání je možné praktikovat tenkrát, jestliže naše chalupa není daleko a v případě nebezpečí mrazů můžeme rychle přijet a podniknout vhodná opatření. Účinnou prevencí je například ohřívání rozsvícenou žárovkou, kterou umístíme pod ohrožené místo, nebo nechat téct slabým pramínkem vodu. Větší efekt má jednoplotýnkový elektrický vařič, který zvýší teplotu místnosti nad nebezpečnou hranici. Podobnou službu udělá zapálená svíčka nebo petrolejová lampa, ale protože by mohlo hrozit nebezpečí vzniku požáru, tyto metody nikdy nepoužíváme, pokud nejsme v objektu přítomni.

Rozmrazování

Rozmrazování již zamrzlého potrubí je obtížné a zdlouhavé. Při hledání té části potrubí, která zamrzla, si pomáháme lehkým poklepem kladívkem na stěnu. Zamrzlé potrubí zní poněkud tlumeně. Pokud se nachází v místnosti, důkladně roztopíme kamna či jiné topidlo, aby se stěny prohřály. Při uzavřeném hlavním přívodu vody otevřeme nejnižší kohoutek v objektu a odpojíme vodovodní kohoutek nebo jakoukoliv armaturu nad zamrzlým místem. Tudy vléváme do potrubí trychtýřem koncentrovaný roztok kuchyňské soli, dokud se potrubí nenaplní. Potom ohříváme armatury a potrubí od místa výtoku, aby voda mohla odtékat. Stěnu a potrubí ohříváme pájecí benzinovou lampou nebo ještě lépe elektrickou horkovzdušnou pistolí. Je třeba mít při tom na zřeteli možnost vznícení hořlavých materiálů v konstrukci stěny nebo v blízkém okolí. Požár není jediným důvodem, proč bychom neměli používat k rozehřívání příliš vysoké teploty. Mohli bychom při tom spálit konopné těsnění v závitových spojích potrubí a také ucpávky a potrubí, je-li z plastů. Potom by nám instalace tekla i tam, kde ji nepoškodil mráz. Při práci proto musíme být trpěliví, protože rozmrazování horkým vzduchem nebo plamenem probíhá pomaleji, než bychom si přáli. Části vodovodní instalace, které nejsou pod omítkou, můžeme obkládat hadry namočenými v horké vodě, a kde je to možné, hadry stále polévat horkou vodou. Dost účinné je rozmrazování elektrickým proudem, transformátorem o malém napětí nebo elektrickou svářečkou. To by ovšem měly dělat jen osoby, které mají potřebnou kvalifikaci, znalosti a také dostatek zkušeností s tímto zařízením. Laik může ohrozit zdraví nebo život někoho z přítomných, případně zničit zařízení, které k rozmrazení použil. Provizorní oprava již poškozeného potrubí vyžaduje vysekat zdivo kolem prasklé trubky i za ní. Potom kolem ní těsně ovineme izolační nebo opravnou pásku, případně starou duši z bicyklu, kterou na více místech bandážujeme vázacím drátem. Poškozenou část potrubí můžeme také zalaminovat, avšak řádné opravě, tj. výměně poškozené trubky instalatérem, se stejně nevyhneme.

FOTO 1 – Ze všech rozvodů v domě vypustíme vodu

FOTO 2 – Odšroubujeme i pachovou uzávěrku sifonů, aby v potrubí nezůstala žádná voda

NEŽ UHODÍ mrazy