U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Infuzní clony

Kategorie: Zvláštní nabídka | Autor:

Vodorovnou izolační “clonu” lze udělat i pomocí chemických látek, které odpuzují vodu a napustí se do předem navrtaných šikmých otvorů ve zdivu. Otvory se plní tlakově nebo napouštěním ze zásobníků. Po “vsáknutí” směsi do vrtů se zaplní maltou. Tento způsob se obejde bez větších stavebních zásahů, také účinnost je dobrá, ale je použitelný jen u cihlového nebo smíšeného zdiva do vlhkosti nejvýše 10 % hmotnosti. Velmi záleží i na kvalitě použité chemické směsi. Kromě toho je náročný na odborné provedení a musí se po 8-13 letech opakovat. Památkáři jej hodnotí rozdílně, nicméně výhodou je, že používané chemické směsi mohou mít složení podobné původnímu zdivu a pojivu. Injektáž musí být doplněna plošnou izolací podlah a stěn izolačními pásy, nepropustnými stěrkami a omítkami, nebo vloženými jílovými vrstvami. Metodu možno použít i jako součást ochrany proti radonu.

Infuzní clony