U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Malé jehličnany pro venkovské zahrádky I.

Kategorie: Zahrada | Autor: ing. Petr Pasečný

Při prostorovém řešení dvorů a zahrad používáme s oblibou stále zelené, neopadavé jehličnany, zvané konifery. Má to několik výhod.

Jejich estetický účinek je celoroční, tudíž plní dobře funkci dominant i v zimním období. Můžeme je použít na vytvoření různých předělů, maskování staveb a nežádoucích průhledů, přičemž vyšší druhy a kultivary vytvářejí trvale intimní prostředí. A nezanedbatelnou výhodou je fakt, že odpadá podzimní hrabání listí.

Vyvážená kompozice

Posledně jmenovaná výhoda nás však nesmí ovlivnit do té míry, že bychom chtěli vytvořit zahradní kompozici jenom a pouze z jehličnanů. Jsou totiž víceméně statickým prvkem. Jehličnany se barevně mění vlastně jen na jaře při rašení nových výhonů. Listnaté dřeviny naproti tomu vnášejí do úpravy dynamiku – od jarního rašení listů a zeleně plného olistění přes krásné období kvetení a tvorby plodů až k případnému zajímavému zbarvení listí na podzim. V kompozici by tedy měly být zastoupeny jak jehličnany, tak listnáče. Vzájemný poměr obou skupin se nedá přesně stanovit. Záleží na konkrétním prostředí, na architektuře staveb, na přání majitele a samozřejmě na citlivém začlenění zahrady do okolní krajiny. Mělo by být nenásilné, nenápadné. Na hranicích pozemku bychom neměli vysazovat cizokrajné dřeviny působící v naší krajině nepřirozeně jak barvou, tak celkovým tvarem. Zde by měly být použity zejména naše domácí dřeviny – smrky, borovice, modříny atd., z listnáčů například javory, břízy, vrby, duby apod., vždy podle charakteru okolní krajiny. Směrem k vlastní chalupě nebo chatě, čili v centru našeho snažení a pobytu, už můžeme nějaké ty “exoty” použít.

Tvořme ucelené partie

Sjednocujícím prvkem zeleně všech typů, tedy stromů, keřů, květin, popínavých rostlin, i dlažeb, keramiky a přenosné zeleně je větší ucelená trávníková plocha. Na vyvážení proporcí staveb by měl být v jejich blízkosti jeden nebo i více vzrůstných jehličnanů. Na pohledově hezkých místech vysazujeme nepravidelné a různě velké skupiny nižších až plazivých jehličnanů, listnatých keřů nebo trvalek, okrasných trav apod. Vždy se snažíme vysadit ucelené skupiny po více kusech (zahuštěná výsadba). Pohledově sázíme odzadu záhonu druhy vyšší, do popředí nižší až plazivé včetně drobných zajímavostí. Navržené záhony vytyčíme a okrajové linie odrýpneme například rýčem. Pokud zakládáme malé záhony na stávajícím trávníku, můžeme je zbavit drnu ručně, k vyčištění velkých si pomůžeme herbicidem (např. Roundup). Mnohaletý trávník bývá dobře prokořeněný, proto je někdy nutné postřik zopakovat. Čím je teplejší počasí, tím lépe a rychleji postřik účinkuje. Termíny výsadeb, zálivka, nastýlání (mulčování) kůrou nebo hrabankou jsou věci běžně známé. Poradí nám jistě i ve školce, kde budeme materiál nakupovat. Při výběru jehličnanů se snažíme vytvářet pokud možno i barevně ucelené partie. Přílišná pestrost, stromy zelené, namodralé i žluté na jednom malém záhonu, nevypadá esteticky dobře. Dnes vám představujeme vybrané kultivary jedlí a cypřišků, vhodných do venkovských zahrad i předzahrádek (další jehličnany přijdou na řadu v následujících dvou číslech).

***

O pěstování jehličnanů čtěte rovněž v knížkách:

Jehličnany pro zahrady a skalky (Petr Pasečný – Grada Publishing 1999) Živé ploty a tvarované dřeviny v zahradě (Drahoslav Šonský -Grada Publishing 1999)

Všechno o jehličnanech (P. Vreštiak, Z. Osvald – Slovart 2001) Úprava hrobů (Drahoslav Šonský – Grada Publishing 2002)

JEDLE (Abies)

Všechny jmenované druhy a kultivary nejsou nijak zvlášť náročné. Vyžadují dobré, hlubší půdy s obsahem rašeliny, chráněné polohy (na slunci nebo v polostínu) a vzduch raději vlhčí.

A. amabilis ‘Spreading Star’ je nízký, široce rozložitě rostoucí kultivar, který dosahuje výšky 1 m při průměru až 1,5 m. Má kartáčovitě rozprostřené, tmavě zelené jehlice, ve spodu se dvěma bílými proužky.

A. balsamea ‘/Vana’se vyznačuje ploše kulovitým vzrůstem a hustými, stlačenými větvičkami tmavé zelené barvy. Roste velmi pomalu. Dorůstá pouze 60 cm při průměru až 1 m.

A. concolor ‘Compacta’ je zakrslý, nepravidelně rostoucí keřovitý kultivar. Má zakřivené, stříbřitě šedé jehlice. Ojediněle může dosáhnout výšky 2 m, většinou ale zůstává nižší.

A. koreana ‘Horstmanns Silberlocke’ je pomalu rostoucí kultivar, který má jehlice na výhonech zakroucené nahoru, čímž vyniká stříbřitě bílé zabarvení jejich spodní strany. Ani za mnoho let nepřesáhne výšku 1,5 m. Další kultivar ‘Piccolo’ roste víceméně poléhavě, ale nepravidelně. Nepřesahuje výšku 0,5 m. Má typicky dvouřade uspořádané krátké tmavozelené jehlice.

A. procera ‘Glauca Prostrata’ je nízká, keřovitě rostoucí, s větévkami téměř vodorovnými. Nepřesahuje 0,7 m. Jehlice jsou husté, stříbřité až namodralé.

CYPŘIŠEK (Chamaecyparis)

Následujícím druhům a kultivarům vyhovují běžné zahradní půdy vylepšené rašelinou. Na stanovištích s vyšší půdní a vzdušnou vlhkostí rostou lépe. Zejména mladým rostlinám vyhovuje částečné přistínění a chráněná poloha.

Ch. lawsoniana ‘Gimbornii’, ‘Globosa’a ‘Minima’patří k šedomodrým až zeleným kultivarům široce kuželovitého až kulovitého tvaru, dorůstajícím výšky do 1 m. Kultivar ‘Nidiformis’ je hnízdovitě rostoucí, modrozelený, 0,8 m vysoký.

Ch. obtusa ‘Chabo-yadori’ je zakrslý, kuželovitý a má jemné, krajkovité, světlezelené olistění. Dorůstá výšky 1 m. Kultivar ‘Coralliformis’ má větvičky kadeřavě pokroucené a mírně převislé. Dorůstá také 1 m. Kultivar ‘Koštéři’ je kuželovitý, mírně převislý zelený keřík, vysoký až 1 m. Kultivar ‘Lycopo-dioides Aurea’ je nepravidelně kulovitý, zkadeřený, světle žlutý. Kultivar ‘/Vana Gracillis’ patří k nejpopulárnějším a s oblibou vysazovaným cypřiškům. Vyznačuje se široce kuželovitým vzrůstem, lesklými zelenými větvičkami stočenými do kornoutků. Dorůstá 1,5 m.

Ch. pisifera ‘Compacta’ je zakrslý, ploše kulovitý, zelený, vysoký až 1 m. Kultivar ‘Filifera /Vana’ má převislé, dlouhé, provázkovité větvičky zelené barvy. Dosahuje výšky 1 m. Kultivar ‘Squarrosa Dumosa’ zakrslý, stlačený, šedozelený keřík hustého kompaktního vzrůstu. Je vysoký až 1 m.

A. procera ‘Glauca Prostrata’

A. concolor ‘Compacta’

A. balsamea ‘Nana’

Ch. pisifera ‘Filifera Nana’

Ch. obtusa ‘Nana Gracilis’

Zahradní kompozice s jehličnany

Foto autor

Malé jehličnany pro venkovské zahrádky I.