U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

LiaStone(r) v zahradě

Kategorie: Hospodaření | Autor: rb

Stále více si uvědomujeme, jak nás ovlivňuje stres a ostatní negativní vlivy dnešní uspěchané doby. Pociťujeme potřebu odpočinout si, uniknout šedi města. Pomoc je snadná: stačí zajít do zahrady, do zeleně, která působí, jak známo, jako balzám na oči. Avšak i takovou zahradu je třeba udržovat. Nevzhledná změť rostlin, která může vzniknout, když jí nebudeme věnovat péči, rozhodně není pro potěchu a relaxaci. Zahrada potřebuje jistý řád, který je daný architektonickým řešením, a protože většinou obklopuje dům, musí být v souladu i s ním.

Je třeba si hlavně ujednotit umístění jednotlivých prvků a propojit dům s ušlechtilým exteriérem. Určit plochy, které budou sloužit ke komunikaci (chodníky, vydlážděná prostranství, příjezdové cesty) a které pro odpočinek (zahrada doplněná o prvky podporující zeleň). Ne každý si ví rady, čím a jak výše uvedené plochy pokrýt, aby ladily s okolím, byly ekologické a zdravotně nezávadné. Na příjezdovou cestu pokrytou asfaltem či betonovými železničními pražci rozhodně není hezký pohled. Navíc jejich vlastnosti nesplňují výše uvedené požadavky na ekologii, estetično a zdraví.

Ekologická inspirace

Firma Lias Vintířov, LSM, k. s., zabývající se výrobou lehkých keramických betonů, přichází s programem Liastone(r), který svými atraktivními prvky přináší inspiraci pro řešení venkovních ploch. Program zahrnuje širokou paletu produktů a jejich různých kombinací, s nimiž lze vytvořit jakékoli terénní úpravy podle vašich potřeb a představ – od vydláždění ploch, zajištění svahů, přes vyrovnání menších terénních nerovností až po vytvoření okrasných či protihlukových a protipohledových stěn. Prvky jsou vyrobeny nejmodernější technologií a splňují všechny nároky na ně kladené. Při výrobě betonových prvků se klade důraz jak na estetiku, tak i na ekologii (např. dlažba Ekoflor je určena na podporu zeleně). Prvky pro zahradu i náměstí tvoří ucelenou nabídku vhodného pokrytí každého koutu. Stačí jen rozvinout při úpravě nejbližšího okolí svoji fantazii.

Utváření prostoru

Málokdy se setkáme se zahradou, která nepotřebuje srovnat větší či menší rozdíly výšek terénu, řešit venkovní schody či nízkou zídku. Pro vyrovnání menších terénních nerovností nebo zajištění svahů jsou ideální kruhové prvky Astra a Astra mini. Jsou poměrně lehké a snadno s nimi lze manipulovat, proto jsou vhodné pro stavby zajišťované svépomocí. Díky spojovací drážce je zaručeno spolupůsobení sousedních dílců a možnost libovolného zakřivení jednotlivých řad. Velmi kreativní a vysoce vazebný prvek pro tvorbu vegetačních výklenků je Rosa. Hodí se pro stavbu opěrných a protihlukových stěn i vyšších výšek nebo pro terasovité zpevnění svahů. Architektům neklade Rosa žádné tvůrčí omezení ze statického hlediska ani při projektování různě zakřivených stěn. Libovolným umístěním vegetačních výklenků lze ze stejného systému vytvořit opticky různé stavby. Vyztužit stěny železobetonovými prvky z Rosy je i při větších výškách či zatíženích zeminou velmi jednoduché. Dílce Rosa jsou vyráběny z Liaporbetonu.

Ani hluk nás neruší

Nedílnou součástí zahrady je i plot. Záleží jen na majiteli, zda svoji “zelenou oázu” uzavře do intimity, nebo ji vystaví na odiv veřejnosti a cizím pohledům. Nové dílce Viola a Viola mini jsou určené právě pro stavbu protihlukových a protipohledových stěn. Jsou vhodné též pro stavbu nižších opěrných zídek nebo zpevnění svahů. Díky své malé hmotnosti (zhruba 22 kg) neklade stavba zdi z těchto prvků žádné zvláštní nároky. Dále lze použít jeden z největších dílců programu – Patio, který je vhodný pro stavbu vysokých opěrných či protihlukových zdí. Svým tvarem umožňuje mnoho různých variant sestavení, od kterých se odvíjí maximální výška zdi a její protihlukové účinky. Na pohled je stěna z dílců Patio velmi členitá a při vhodném osázení rostlinami architektonicky velmi působivá.

Rychle a kvalitně

Všude tam, kde je kladen důraz na rychlou montáž a strohost pohledového betonu není na závadu, jsou dobrým řešením železobetonové úhelníky. Jsou vhodné zejména pro stavbu opěrných zdí podél komunikací a parkovišť. Betonové úhelníky se vyrábějí z betonu B 25 a jsou opatřeny svařeným ocelovým armakošem, který zaručuje jejich statiku. Jednotlivými způsoby vyztužení lze dosáhnout různých pevností úhelníků. Použijete-li výrobky z programu firmy Lias Vintířov, získáte špičkově zpracovaný produkt nejen po technologické, ale i estetické stránce, kde kvalitu výrobků dokazuje i udělení certifikátu ISO 9001. Dodržování přísných norem s tímto certifikátem spojených je jednou ze záruk kvality těchto produktů.

LiaStone(r) v zahradě