U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

K novele „zákona o silničním provozu“

Kategorie: Právo | Autor:

Již koncem loňského roku byl ve Sbírce zákonů zveřejněn Zákon č. 411. Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích – říkejme zjednodušeně „zákon o silničním provozu“.

Obsahuje řadu ustanovení, která mají přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Značně též roste výše postihů řidičů. Přestože novela bude platit až od 1. července letošního roku, jistě bude prospěšné, když se na nové podmínky včas připravíme.

Hlavní změny v pravidlech

Pro jednoduchost a lepší zapamatování uvedeme změny v bodech. Novela zákona o silničním provozu přináší tyto novinky:

   bodový systém

   celoroční povinné svícení

   povinné autosedačky; týká se všech dětí o hmotnosti do 36 kilogramů a výšky 150 centimetrů (rodina s více než třemi dětmi je při jízdě ve městě nemusí použít)

   povinné přilby pro cyklisty do 18 let na pozemních komunikacích (dosud jen do 15 let)

   zvýšení pokut (až 50 000 Kč)

   pravomoc policie na místě odebrat řidičské oprávnění

   za nedostavení se k projednání přestupku pokuta až 5000 Kč (i opakovaně)

   povinnost dodržet bezpečnostní pruh na dálnici při dopravní zácpě

   zákaz používat antiradar

   povinnost provozovatele motorového vozidla sdělit, kdo řídil

   rozšíření kompetencí městských strážníků, kteří budou moci měřit rychlost radarem a zastavovat vozidla

   rozšíření kompetencí pro příslušníky celní správy – budou moci kontrolovat řidičský i technický průkaz a nejvyšší přípustnou hmotnost kamionů

   instruktoři autoškol nebudou smět pít alkohol před cvičnou jízdou s žákem

   řidiči v koloně na dálnici musí mezi sebou vytvořit nejméně tři metry široký pruh pro vozidla policie či záchranné služby

   v místech s méně než třemi jízdními pruhy nebudou smět kamiony předjíždět

   policisté budou moci zablokovat vozidlo, které řídí opilý člověk; zablokování nebo odtažení auta bude hradit jeho vlastník nebo řidič

   expresní vydání řidičského průkazu do 5 dnů za poplatek 500 Kč

Výše a rozpětí pokut

Pokuta na místě: Nejnižší možná částka je 1500 Kč, nejvyšší 5000 Kč.

Maximální pokuta: Může dosáhnout až 50 tis. Kč (dosud to bylo o polovinu méně).

Kauce: Policie může vybírat od řidičů, u kterých bude mít podezření, že by se vyhýbali úřadům, kauci od 5 do 50 tisíc Kč.

Za projetí křižovatky na červenou: 2 500 – 5 000 Kč.

Za předjíždění přes dvojitou plnou čáru: 5 000 – 10 000 Kč. Za jízdu po tramvajovém pásu: 1 500 – 3 000 Kč.

Při odmítnutí dechové zkoušky: 25 000 – 50 000 Kč.

Vězení: Opilý řidič, který způsobí dopravní nehodu, může jít do vězení až na tři roky (dosud mohl počítat maximálně s jedním rokem).

Bodový systém

Nejvýraznější změnou jsou trestné body, které budou řidiči dostávat za vážné přestupky. Téměř za každý dopravní přestupek udělí policie řidiči přesně stanovený počet bodů. Ten, kdo nasbírá dvanáct bodů, přijde na rok o řidičský průkaz. Musí jej odevzdat do pěti dnů od doručení oznámení, že dosáhl dvanáctibodové hranice.

   Za volant vozu či za řídítka motocyklu si znovu sedne nejdříve za 12 měsíců. Zároveň ho čeká přezkoušení v autoškole. Řidič bude muset absolvovat kompletní přezkoušení z odborné způsobilosti.

   To znamená, že složí test z předpisů o provozu, ze zdravotnické přípravy, ze znalostí ovládání a údržby vozidla a zkoušku z praktické jízdy. Pokud jeden rok nic neprovede, čtyři trestné body se mu odečtou.

Počty bodů za jednotlivé přestupky

7 bodů

Jízda pod silným vlivem alkoholu. V případě, že policie u řidiče naměří množství alkoholu pod hranicí 0,3 promile, dostane řidič o tři trestné body méně

   Odmítnutí dechové či krevní zkoušky

   Zavinění dopravní nehody, při které někdo zemřel nebo byl vážně zraněn

   Řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění

6 bodů

   Zakázané předjíždění Vjíždění na železniční přejezd v okamžiku, kdy je to zakázáno.

   Řízení auta řidičem, kterému bylo předtím zabaveno řidičské oprávnění

   Otáčení, couvání nebo jízda v protisměru v místech, kde to není dovoleno

5 bodů

   Překročení rychlosti v obci O více než 40 kilometrů v hodině, případně o více než 50 kilometrů mimo obec

   Řízení automobilu, který nemá platnou technickou kontrolu

   Řízení automobilu bez platného posudku o zdravotní způsobilosti

   Nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn “Stůj” při řízení provozu oprávněnou osobou

4 body

   Neumožnění přejít chodci na značeném přechodu Nedání přednosti v jízdě Nedodržení bezpečnostní přestávky

   Řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních vozidel

   Pokud má řidič v krvi do 0,3 promile alkoholu. Při vyšším množství dostane sedm bodů

3 body

   Držení mobilního telefonu během jízdy

   Ohrožení jiného řidiče při přejíždění z jednoho do druhého pruhu

   Překročení povolené rychlosti o více než 20 kilometrů v obci nebo o více než 30 kilometrů mimo obec

2 body

   Nedovolená jízda po tramvajovém pásu

   Nepoužití bezpečnostního pásu

   Nepoužití dětské autosedačky

   Neoznačení překážky v provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil

1 bod

   Vjetí do pěší zóny.

   Neoprávněné použití vyhrazeného jízdního pruhu

   Parkování v úseku, kde je to zakázáno

   Neoprávněné užití zvláštního výstražného světla modré nebo oranžové barvy, případně doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením Pozn.: Upraven byl i předpis, který byl českým specifikem: při vjíždění na kruhový objezd už nebudou muset řidiči dávat znamení směrovými světly. Novela zákona to výslovně zakazuje. Blikat bude stačit pouze na výjezdu

Větší pravomoci policie

Policie České republiky bude mít znovu možnost odebírat řidičské oprávnění okamžitě. Zda o ně hříšník přijde, rozhodne do pěti dnů odbor dopravy pověřené obce.

   Policisté také budou smět zablokovat vozidlo a řidiči tak zamezit v další jízdě.

   Městská policie bude smět měřit rychlost projíždějících vozidel, jejich řidiče stavět a pokutovat.

Zákon č. 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích www.sbirka.cz www.motozurnal.centrum.cz/ clanek.phtml?id=1434

***

NOVÁ PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU

Bodový systém a další změny zákona 361/2000, jimž jsme se vzhledem k rozsahu nemohli věnovat detailně, najdete se všemi odkazy a podrobnostmi v této knížce Tomáše Berana. Stane se jistě jedním z letošních bestsellerů. Vydává Computer Press, a.s., cena 127 Kč.

K novele „zákona o silničním provozu“