U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

IZOLACE BETONOVÉ PODLAHY

Kategorie: Dílna | Autor: VLADIMÍR PROCHÁZKA

Chci na chalupě v obytné místnosti, kde je zatím beton, položit novou krytinu. Místnost je trochu vlhká, protože tato část chalupy je zděná a základy jsou z pískovcových kvádrů. Chtěl bych dát na beton polystyren a pak dlaždice. Nevím přesně, jaký zvolit pracovní postup a jaký druh polystyrenu zvolit. Jestliže je vhodnější použít jiný materiál než dlaždice, budu rád za váš názor.

(P. S., Praha 8).

V první řadě je nutné zamezit pronikání vlhkosti z betonu podlahy do nové úpravy podlahy. Zaizolováním betonu by se mohla začít hromadit, což by se projevilo zvýšeným vlhnutím obvodového zdiva (ošklivé mapy zvenku i zevnitř, oprýskávání zasolených omítek, zatuchlý vzduch, který nelze vyvětrat a možnost vzniku hub a plísní).

   Řešení, které by vám mělo pomoci, spočívá v proříznutí betonu při obvodu místnosti v šíři asi 30 cm. V tomto prostoru se vykope rýha hluboká 45 – 60 cm, do níž se na 5 – 7cm vrstvu štěrkopísku (ne písku kopaného – hlinitého) uloží v mírném spádu drenážní trubky. Použijeme buď ty z porézního páleného materiálu, tzv. trativodky, nebo plastové trubky s otvory (obojí lze dostat ve stavebninách; pozor, nesmějí být glazované!). Ve zdivu soklu – základu se vysekají otvory pro vyvedení obvodových drenážek. Podle povahy terénu to bude na nejnižších a nejvyšších místech, aby bylo zajištěno proudění vlhkého vzduchu s různou specifickou hmotností. V konečné fázi úpravy se výstupy zakryjí mřížkou s hustou sítí, aby pod podlahu nelezli myši ani pavouci.

   Drenážní trubky se zasypou asi 5 – 7 cm nad jejich úroveň zase štěrkopískem a znovu se dobetonuje vyříznutý pás. Do betonové směsi použijte Sokrat nebo Lokrat (akrylové lepidlo do betonu, ředitelné vodou), které pomohou spojit starý a nový beton. Po zatvrdnutí a vyzrání, tedy minimálně za 21 dní, beton natřete Lukofobem a do zavadlého naneste třeba Gumoasfalt. Na něj přijde dobrá hydroizolace na bázi živice nebo plastu (u obou je nutné spáry dobře slepit, nebo ještě lépe svařit). Vyplatí se jako první použít chemický izolační nátěr – dle nabídky. Tím jste sice „udusali“ vlhkost pod podlahou, ale ona se odvětrává průvanem drenáže kolem zdí a jejími vývody ven do terénu.

   Nad touto hydroizolací můžete buď do potěru nebo lepidla klást keramickou dlažbu s požlábkem okolo stěny (podlaha se pak dobře vytírá), nebo plovoucí podlahu s doporučeným podkladem. Nechte kolem zdi průběžnou spáru 2 – 3 cm a zakryjte ji plastovou lištou. Vlhkost by se měla postupně snižovat nebo zcela vymizet.

   Vysychání není samozřejmě otázkou týdnů, ale už po měsíci by mělo nastat znatelné zlepšení. Bude záviset i na počasí, větrání místnosti a jejím vytápění. Hodně rovněž pomůže, pokud zdivo není ve stínu starých stromů. Jejich kořeny sice „vypijí“ spoustu vody, ale oslunění a průvan kolem chalupy má své přednosti.

   Chcete-li si zlepšit i tepelnou izolaci, pak na hydroizolaci položte (přilepte) fasádní tvrzený polystyren v tloušťce alespoň 5 cm. Na trhu jsou i vhodné vláknité lisované desky (názvy podle výrobců). Každopádně by nad touto izolací měla být buď 4 – 6 cm vrstva potěru se sítí nebo pletivem, popř. speciální podklad, tak, jak jej nabízejí firmy zabývající se kladením podlah.

Obrázek

POSTUP ÚPRAVY

1)Předpokládaný současný stav: 1 – cihelné zdivo; 2 – kamenný základ; 3 – zavlhlý beton podlahy; 4 – vyrovnávací podsyp pod betonem (asi 7 – 10 cm), ležící na ulehlém hlinitém násypu; šikmá čárkovaná linie naznačuje předpokládaný spád terénu.

2) Návrh úpravy: 1 – porézní drenážní trubka, uložená na štěrkopískový podsyp ve spádu 0,5 až 2 %; 2 – podsyp a zához jemným štěrkopískem a dorovnání hrubším porézním materiálem pod betonovou desku (drobný štěrk); 3 – zmíněné dorovnání, trochu zhutněné; 4 – znovu zabetonovaná deska se sítí či pletivem; 5 – vyvedení jedné z výdechových trubek u základu domu.

KRESBY: VLADIMÍR PROCHÁZKA

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: FOTO: ALEXANDR HENKRICH

IZOLACE BETONOVÉ PODLAHY