Elektrospotřebiče při výpadku proudu

Bouře

Mohou mít bouřky vliv na domácí spotřebiče? Co se stane se zapojeným spotřebičem při výpadku proudu?
Bouřky nahánějí strach, ničí úrodu a díky ohromnému elektrickému náboji mohou dokonce ovlivnit fungování elektrických spotřebičů v domácnosti. Při silných elektrických výbojích záleží na tom, zda je dům chráněn bleskosvodem. Důležité je také mít správně nainstalované elektrické vedení, protože když do domu uhodí blesk, může jím projít ohromné množství energie. „Elektrické spotřebiče jsou před nárazy elektrického proudu v bezpečí, pouze pokud jsou zcela vypojené ze sítě, nebo pokud jsou před nárazy elektrického proudu dobře chráněny,“ říká Stanislav Vyjdák ze společnosti Electrolux a dodává: „Napětí může do spotřebiče probít přes anténu nebo rozvodnou síť.“

Výpadky energie

Bouřky mohou často způsobit výpadek elektrické energie, čímž dojde k vypnutídomácíchspotřebičů. Co má tedy člověk dělat, když se díky výpadku dodávky elektrického proudu například pračka zastaví uprostřed máchacího cyklu, nebo myčka při vysoušení sklenic? Elektrické spotřebiče si dnes již běžně „pamatují“, v jaké fázi programu se právě nacházejí, a jakmile je dodávka proudu obnovena, automaticky pokračují v činnosti od místa, kdy byla přerušena.

Pozor na chladničky

Chladnička

Výpadek proudu má nejčastěji na svědomí zkázu potravin uchovávaných v chladničce či mrazničce. Je proto dobré si uvědomit, že teplota uvnitř mrazničky při výpadku proudu stoupá pomalu, a je tedy důležité, aby mraznička zůstala zavřená a nedocházelo k tepelné výměně s teplejším vzduchem v okolní místnosti. Proto ji zbytečně neotvíráme. Nízká teplota se navíc udrží déle v plné mrazničce, než v prázdné či poloprázdné.

Dobrá izolace pomůže

Například potraviny v chladicím boxu jednodveřové chladničky zůstanou v případě výpadku proudu nepoškozené až 10 hodin. Ve spotřebičích se standardní izolací (polyuretanová pěna o tloušťce přibližně 5 cm), jako jsou mrazicí boxy kombinovaných mrazniček nebo velké mrazničky, lze uchovávat potraviny až 20 hodin. V mrazicích boxech kombinovaných chladniček s lépe izolovanou mrazicí částí zůstanou potraviny v dobrém stavu dokonce až 30 hodin. Spotřebiče s izolací o tloušťce 9 cm, jako jsou truhlicové mrazničky, ochrání potraviny po dobu 42 až 60 hodin.

Potraviny raději sníme

U potravin uchovávaných v chladničce je však situace při výpadku proudu poněkud komplikovanější. Teplota uvnitř chladničky stoupne poměrně rychle, a proto je důležité v ní uchovávané potraviny buď spotřebovat, nebo přemístit do jiné chladničky, nebo je zmrazit.

Signalizace teploty

Některé moderní kombinované chladničky jsou vybaveny světelnou a zvukovou signalizací vysoké teploty s funkcí vypnutí. V případě přerušení dodávky elektrické energie indikátor poskytne akustickou a vizuální informaci o nejvyšší dosažené teplotě. Uživatel může pak sám rozhodnout, zda jsou potraviny rozmrazené či nikoliv, a zda je nutné je rychle spotřebovat.

www.electrolux.cz

TEXT: REDAKCE
FOTO: ELECTROLUX

 

Elektrospotřebiče při výpadku proudu