U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

DAŇOVÝ ŘÁD, ÚZEMNÍ FINANČNÍ ORGÁNY, DAŇOVÉ PORADENSTVÍ, PLATBY V HOTOVOSTI

Kategorie: Právo | Autor:

Nový daňový řád platný od ledna 2011 byl již dotčen novelou účinnou od 1. 3. 2011. Současně s ním byly novelizovány některé další předpisy, a to zákon o daňovém poradenství, zákon o územních finančních orgánech, zákon o omezení plateb v hotovosti, zákon o mezinárodní pomoci při správě daní a při vymáhání finančních pohledávek. V publikaci dále najdete 14 prováděcích předpisů k jednotlivým zákonům, pokyny a sdělení Ministerstva financí ČR. Užitečná je tabulka, která porovnává zákon o správě daní a poplatků s daňovým řádem. Více informací na www.dr.sagit.cz. Sagit, 160 stran, cena 73 Kč

Popisy k obrázkům

DAŇOVÝ ŘÁD, ÚZEMNÍ FINANČNÍ ORGÁNY, DAŇOVÉ PORADENSTVÍ, PLATBY V HOTOVOSTI