U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

CO JE MÍNĚNO VEŘEJNÝMI LISTINAMI

Kategorie: Právo | Autor:

Veřejnými listinami jsou výpisy, opisy nebo kopie ze souboru geodetických informací a ze souboru popisných informací, jakož i identifikace parcel, pokud jsou opatřeny datem, otiskem razítka katastrálního úřadu (katastrálního pracoviště) se státním znakem, jménem a příjmením jeho zaměstnance, který výpis, opis nebo kopii vyhotovil, a jeho podpisem a dále kolkem nebo doložkou o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození od správního poplatku.

Veřejná listina osvědčuje skutečnosti, které jsou rozhodné pro jednání před státními orgány. Je podkladem pro vyhotovení listin o změnách právních vztahů k nemovitostem, o změnách údajů o parcele (např. změny druhu pozemku) a pro vyhotovení jiných listin týkajících se nemovitostí.

CO JE MÍNĚNO VEŘEJNÝMI LISTINAMI