Co dělat při vykradení bytu nebo domku?

Jak poznáte, že je váš byt vykraden? Nejnápadnější známkou jsou samozřejmě poškozené dveře. Někdy na nich ale žádné známky násilí nezjistíte a až při manipulaci s klíčem cítíte, že něco není v pořádku. Může se také stát, že ani na zámku nic nepoznáte a byt se zdá v obvyklém stavu. Teprve po důkladné prohlídce náhodně zjistíte, že vám chybí řada věcí, které byly odcizeny zkušeným zlodějem.

 

 

Co dělat nejdříve?
Zjistíte-li před vstupem do svého bytu jakékoli známky vloupání, okamžitě volejte Policii České republiky na číslo 158 nebo Tísňovou linku 112, sepsaný protokol budete následně potřebovat pro pojišťovnu.

Obecně se radí nevstupovat do bytu. Jednak může být pachatel ještě v bytě, jednak jsou vstupem do bytu často zničeny stopy zanechané zlodějem.

Proto je důležitá zásada při vstupu do bytu pokud možno na nic nesahat, ničím nemanipulovat, nic nepřemisťovat. Nic neuklízejte, poškozené věci nevyhazujte. Domácnost si nafoťte, stačí snímky z mobilního telefonu. Případně sežeňte svědky.

 

Kontaktujte pojišťovnu
Co nejdříve se spojte s pojišťovnou. Nejrychlejší je nahlásit pojistnou událost po telefonu. Některé pojišťovny nabízejí v rámci pojištění bytu nebo nemovitosti asistenční služby a v případě, že jsou tyto služby zdarma, ušetříte tak výdaje, které byste jinak museli vynaložit například za zámečnické či sklenářské práce.

Počítejte s tím, že budete muset popsat, jak, kde a kdy k pojistné události došlo, jaké věci jsou poškozené nebo ukradené a předběžně odhadnout výši škody. Karel Žyla z pojišťovny AXA radí: „Sepište si seznam zničených věcí včetně jejich stáří a ceny. Pokud máte schované účtenky, tím lépe. Jestli doklady nemáte, pojišťovna může vyžadovat jiné prokázání vlastnictví, například svědectví, fotodokumentace a podobně.“

 

Zdokumentujte si cenné věci
Aby se daly vypátrat cenné věci, které byly z bytu odcizeny, je nutné přemýšlet o tom, jaké o nich existují údaje, jež by napomohly policii při pátrání (např. amatérské fotografie). Pokud žádné nemáte, je nutné odcizené věci co nejlépe popsat, případně udělat jejich náčrtek.

Je velice praktické uschovávat doklady od drahého průmyslového a elektronického zboží (televizor, počítač apod.). Většinou se totiž jedná o přístroje s výrobními čísly, které policii umožní pátrat po odcizených věcech (a tím i po pachateli), danou věc identifikovat a pak vám ji i vrátit.

 

Odcizení peněz a bankovních karet
Pokud vám byly odcizeny kreditní karty, šekové či spořitelní knížky nebo cenné papíry, je nutné o tom vedle policie informovat i banku, spořitelnu nebo jiné instituce, u kterých máte tyto cenné papíry vedeny, a provést jejich blokaci či jiná potřebná opatření.

 

TEXT: REDAKCE
FOTO: ARCHIV

 

 

Co dělat při vykradení bytu nebo domku?