Chemická ochrana ovocných dřevin

Rubrika: Zahrada

Proti chorobám a škůdcům na ovocných dřevinách zasahujeme během celého roku

S chemickou ochranou před nejvíce rozšířeným škůdci a chorobami na ovocných stromech a keřích je nutné začít již z kraje roku. První postřik bychom měli stihnout již v předjarním období.

Předjarní postřik

Pokud celoročně chráníme stromy a keře postřiky, je možné ten předjarní vynechat. Během roku však nesmí v zahradě dojít k přemnožení některého škůdce. V opačném případě zasáhneme, a to u všech ovocných stromů a keřů vždy před květem. Postřik aplikujeme po vyrašení listů ve stadiu pokročilého myšího ouška až do stadia zeleného poupěte při teplotě okolo 15 °C. Zasahujeme mery, mšice, puklice, štítenky, píďalky, svilušky. Používáme přípravky doporučené pro toto období, například na trhu již končící Oleoekamet, nebo nový Calypso 480EC.

První červivost plodů

Proti červivosti plodů jádrovin, kterou způsobuje pilatka jablečná, a plodů slivoní, které napadá pilatka švestková a žlutá, je nutné zasáhnout postřikem v době, kdy na uvedených stromech dokvétají květy. Jinak dochází k červivění a poškozování malých plůdků ovoce. V případě přemnožení pilatek je vyvěšení bílých lepových desek nedostačující. Vhodným přípravkem je Reldan 40EC a Calypso 480EC.

Strupovitost jádrovin

Odrůdy jabloní, náchylné na strupovitost, je lepší nepěstovat. Drobní pěstitelé volí rezistentní odrůdy na šest ras strupovitosti (sedmá rasa se zatím na nich objevuje jen lokálně). Rezistentní jsou: Topaz red, Rubinola, Rajka, Rosana, Orion, Sirius Admirál, Goldstar a další.

Pokud pěstujeme tolerantní odrůdy na strupovitost jabloní, musíme ovoce, zejména ve vlhkých letech jako byly roky 2009 – 2010, chránit postřiky. Jedná se především o odrůdu Rubín, Bohemia a její mutace. Aby plody těchto odrůd byly čisté, je třeba na stromech provést nejméně pět postřiků na strupovitost.

Ještě horší je to s náchylnými odrůdami. Stříkáme před květem, po odkvětu a pokračujeli deštivo, pak stříkáme v určitých intervalech až do července. Jsou-li jablka v tuto dobu čistá a počasí převážně suché, s postřiky pokračujeme. Používáme přípravek Discus, Zato, Topas 100EC. Střídáme je dle návodu.

Padlí na jádrovinách

Na odrůdy náchylné na padlí je dobré nasadit přípravek Discus, který je vhodný jak na strupovitost, tak na padlí. Přípravků na obě choroby je více. Menší výskyt padlí odstraňujeme ručně.

Obaleč jablečný

Přípravky, jmenované v článku, jsou prokazatelně účinné

Přemnožení obaleče jablečného signalizují lapače, které vyvěsíme v druhém týdnu měsíce května. V lapači je lepová deska na odchyt samců a kapsle s pachem samičky. Působením feromonů dochází k celkové dezorientaci samců. Jejich odchytem zabráníme oplodnění samiček. Po prvních několika jedincích přichází během pár dnů silná vlna odchytu například 20 až 30 kusů. Po této vlně odpočítáme osm dnů a zasáhneme postřikem, stejným jako na první generaci obaleče. Ten se většinou dělá kolem 5. června.

Koncem prvního týdne měsíce července následuje druhá generace a vše se opakuje. Do lapače vložíme novou kapsli. Po silné náletové vlně odpočítáme opět osm dnů a asi okolo 23. července provedeme postřik proti malým housenicím, které se zavrtávají do jablek po vylíhnutí z nakladených vajíček. Použijeme Mospilan 20SP nebo Calypso 480ECX.

Rez hrušně

Napadá hlavně listy, vyskytuje se i na letorostech a plodech. Na listech vidíme oválné oranžové skvrny s červení. Dvojbytná rez, která přežívá zimu na jalovci čínském a klášterním, ve vegetaci infikuje hrušně. Preventivně se provádí postřik přípravkem Baycor 25WP těsně před květem a ihned po odkvětu.

Červivost třešní a višní

V dužnině plodu žije bílá larva, která devastuje plod. Škůdcem je menší pruhovaná moucha „vrtule třešňová“, která naklade po jednom vajíčku do plodu. Postřik se provádí při začátku zabarvování plodu přípravkem Calypso 480SC. Stříká se celá koruna stromu při teplotě asi 17 °C.

Červivost slivoní

Červivost slivoní má na svědomí obaleč švestkový. Hlavně škodí jeho druhá generace na konci července a srpna. Obaleč klade vajíčka na plody a vylíhlé housenice se do nich zažírají. Vhodný postřik dle signalizace většinou spadá do druhé poloviny července. Doporučuje se Calypso 480SC.

Kadeřavost broskvoní

Kadeřavost broskvoní se projevuje zkadeřením listů

Vzniku a rozvoji choroby, která se projevuje zkadeřením listů, zduřením a deformací letorostů broskvoní, zabráníme pečlivým postřikem správně naředěným přípravkem. Důležité je smáčení všech povrchů výhonů s pupeny. Při postřiku nesmí být větrno ani velmi chladno, výhony nesmějí být navlhlé a nesmí aspoň šest následujících hodin pršet. První postřik provádíme co nejdříve po mrazech v únoru, když se pupeny po několika dnech tepla začnou zvětšovat. Použijeme Kuprikol v koncentraci alespoň 0,6 %, ne méně. V březnu, když se na růstových pupenech objeví první lístečky, velké asi 2 mm, zasáhneme podruhé. Použijeme 0,2% Syllit. Po tomto ošetření kadeřavost na stromech odeznívá.

Úžeh květů

Příčinou úžehu květů neboli moniliové spály peckovin, jež napadá meruňky, višně i třešně, je vlhko a chladno v době květu. Květy hnědnou a zasychají, listy vadnou, odcházejí mladé letorosty i celé větve. Ochranou je postřik, který se provádí před květem přípravkem Horizont 250EW. Mechanická ochrana spočívá v odstraňování mumifikovaných plodů, odstraňování odumřelých větévek a větví. Pokud je deštivo, je nutné po odkvětu postřik opakovat. V době vegetace se doporučuje plody ošetřit preventivně přípravkem Teldor 500SC.

TEXT: JAROSLAV KRAUS
FOTO: GARDENA, PROFIMEDIA.CZ A ARCHIV FIRE

Chemická ochrana ovocných dřevin