Chataření a chalupaření ve fotografii

I chataření a chalupaření se s plynoucím časem proměňuje. Právě probíhající výstava fotografa Františka Dostála „Lidé pravdě podobní“ nabízí ohlédnutí se do doby, kdy se nespěchání víc velebilo a lidé na sebe měli poněkud víc času.

 

Oči fotografa toulajícího se povodím několika našich řek přitáhly chaty vystavěné na místech, kam staré nohy majitele již zřejmě nedonesou. Chaty a chalupy v měnícím se světě se tak staly dokumentem vypovídajícím o životě v jiné době, kdy na nich člověk čerpal síly, aby v pondělním ránu, často ještě za tmy, stanul před píchacími hodinami… Fotografie, zachycující koloběh života lidí prožívajících své víkendy a volný čas v okolí svých chat a chalup, jsou, kromě své nesporné umělecké hodnoty, zároveň unikátním a dobovým historickým svědectvím.

 

Výstava, zahrnující na 250 rámovaných a paspartovaných fotografií, přináší průřez celou tvorbou Františka Dostála, loňského pětasedmdesátníka, který se fotografii věnuje výhradně jako amatér – ovšem více než dvacet knižních titulů a téměř sedmdesát autorských a společných výstav ho řadí k nejpublikovanějším českým fotografům.

Dostálovu tvorbu lze rozdělit do několika tematických celků. Zvláštní pozornost si zaslouží snad nejznámější cyklus z let 1968 – 1990 Letní lidé, kterým se vyznává ze své náklonnosti k trampskému životu. Cyklus Psi a lidé je věnován soužití člověka a jeho nejlepšího přátele. Celým dílem pak prolíná téma města, které je ústředním námětem většiny jeho ostatních cyklů.
Výstavu fotografií Františka Dostála, kterou uspořádaly Správa Pražského hradu a České centrum fotografie, můžete navštívit v Tereziánském křídle Starého královského paláce Pražského hradu od 30. dubna do 6. července 2014.

 

TEXT: REDAKCE
FOTO: FRANTIŠEK DOSTÁL

 

 

 

 

 

Chataření a chalupaření ve fotografii