Čeká vás rekonstrukce střechy? Nepodceňte impregnaci dřeva.

Rubrika: Market

Nejčastějším důvodem pro rekonstrukci střechy je zatékání do střešního pláště. V tom případě nestačí pouze vyměnit poškozenou střešní krytinu nebo u rozsáhlejšího poškození pokrýt střechu nově. Zvýšení vlhkosti díky zatékání s sebou nese zvýšení pravděpodobnosti napadení dřevěné střešní konstrukce dřevokazným hmyzem, houbou anebo plísní.

Za nejnebezpečnější dřevokaznou houbu je považována dřevomorka domácí, která napadá i poměrně méně vlhké dřevo s vlhkostí už kolem 16 – 18 %. Dřevo ve vyšších stadiích hniloby praská a zbarvuje se do tmavě hnědých až čokoládově hnědých odstínů. Výtrusy a mycelium dřevomorky domácí dokáží přežít v latentním stadiu i více let a v případě obnovení vhodných vlhkostních podmínek obnovit svoji degradační činnost. Z dřevokazného hmyzu je v interiéru staveb nejnebezpečnější tesařík krovový, v krovech se vyskytují i některé druhy červotočů.

dřevomorka

Rozhodně tedy nezapomeňte zkontrolovat všechny dřevěné části střechy. Uvidíte-li ztrouchnivělé dřevo, plíseň, houbu, chodbičky dřevokazného hmyzu, výletové otvory po dřevokazném hmyzu, je jisté, že je nutná sanace těchto napadených částí.

Nejprve odstraňte silně napadené části dřeva. Na výměnu použijte dřevo již profesionálně proti škůdcům impregnované, nebo pro jeho ošetření svépomocí použijte např. BOCHEMIT OPTI F.

Z vhodných přípravků pro sanaci je nejlepší vsadit na osvědčené značky a typy prostředků na napadené dřevo: BOCHEMIT PLUS I (pro likvidaci hmyzu) a BOCHEMIT proti plísním.

Doporučujeme také preventivně ošetřit i dřevo, které ve stavbě ponecháte. Před impregnací jej očistěte od prachu a nečistot a odmastěte, aby impregnační roztok mohl dokonale vsáknout do dřeva. Použít můžete již zmíněný BOCHEMIT Opti F. Dbejte na celistvost a stejnoměrnost nánosu roztoku po celém povrchu dřeva, ošetření těžce dostupných míst a spotřebování všeho připraveného roztoku dle doporučení výrobce.

V případě správně provedené sanace, impregnace a odstranění zdrojů vlhkosti se životnost dřeva prodlouží až o desítky let.

www.bochemit.eu

Komerční prezentace

Čeká vás rekonstrukce střechy? Nepodceňte impregnaci dřeva.