U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

Kategorie: Dveře | Autor: PETR PETŘÍČEK

Nejčastějším způsobem vniknutí do obydlí bývají při vloupání dveře a okna. Bezpečnostní dveře jsou sice dražší než obyčejné, ale přesto právě jejich pořízením můžete ušetřit hodně peněz. Princip zabezpečení dveří spočívá ve vnitřním trezorovém mechanizmu. Ten obsahuje obvykle čtyři nebo pět aktivních rozvorových čepů, které se zasouvají do zárubní a zajišťují tak celý dveřní otvor. Vlastní konstrukce se zhotovuje z kvalitní oceli. Všechny typy bezpečnostních dveří by měly být zkoušeny, certifikovány a splňovat požadavky § 13 odst. 2 zákona 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a § 11 nař. vlády 81/99 Sb., kterými se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.

   Takto prověřené dveře seženete například pod značkami Sherlock, Napako, Next nebo Sapeli. Dveře posledně jmenovaného výrobce mají uvnitř kovové jádro s rozvodovým trezorovým mechanizmem dokonce se šesti až sedmi bezpečnostními 3 čepy. Tyto dveře splňují evropskou normu bezpečnostních tříd stavebních výplní podle normy ENV 1627-30. „Naše bezpečnostní dveře vyrábíme ve 2. a 3. bezpečnostní třídě, která je nejžádanější, není ale problém na přání zákazníka vyrobit i bezpečnostní dveře ve třídě vyšší, a to čtvrté,“ vysvětluje Ing. Aleš Ullmann, manager technického rozvoje Sapeli.

Bezpečnostní třídy

Evropská norma ENV 1627-30 rozděluje stupeň a kvalitu zabezpečení výplně stavebních otvorů (okna, dveře atd.) podle tzv. tříd odporu vniku. Norma definuje celkem šest tříd odporu vniku označených jako bezpečnostní třídy č. 1 – 6. Tyto jsou charakterizovány typem pachatele (nováček, zkušený atd.), typem použitého nářadí při pronikání do výplně a časem, po který musí uvedená výplň při zkušebním testu odolat.

Důležitá je kvalitní montáž

Pro bezchybnou funkci bezpečnostních dveří je důležitá kvalitní montáž. Realizovat by ji vždy měla pouze pověřená firma garantující odbornost osazení dveřního kompletu. Využití stávající kovové zárubně se nedoporučuje z více důvodů. V první řadě se jedná o otvory v zárubni k zasunutí čepů, které se musí ve staré zárubni nově vyvrtat, což může způsobit pozdější komplikace. V další řadě může být stará zárubeň jakkoli poškozená nebo zkřížená, a proto je vždy dobrou volbou s novými bezpečnostními dveřmi i nová zárubeň. Komplet dveří a zárubní je vybaven výškově i stranově seřiditelnými závěsy (3D), což umožňuje lepší kompatibilitu s později zasazenými dveřmi. Doporučené ceny bezpečnostních dveří Sapeli začínají dle zvoleného typu modelu, typu povrchu a bezpečnostní třídy od 12 500 korun. V obdobných cenových relacích se pohybují i dveře ostatních výrobců.

TABULKA

EVROPSKÉ NORMY ENV 1627-30

Bezpečnostní Čas odporu Pravděpodobný profil

třída nejslabšího místa pachatele

a způsob vloupání

č. 1 bez zkoušky příležitostný pachatel,

ručního vloupání použití tělesné síly

č. 2 3 min příležitostný pachatel,

použito jednoduché nářadí

č. 3 5 min zloděj – šroubovák, klíny,

dlouhé páčidlo

č. 4 10 min zkušený pachatel

– vrtačka, sekera, dláto

č. 5 15 min zkušený pachatel

– elektrické nářadí

č. 6 20 min zkušený pachatel

– výkonné elektrické nářadí

Poznámka: Stavební výplň musí pro danou třídu odporu vniku odolat jako celek.

Rozhodující pro zkoušku tedy není jenom odolnost samotného kování, ale i použití předepsaného typu výplně dle normy, vhodného profilu a pečlivé zpracování a výroba stavební výplně (oken, dveří) ve specializované firmě.

Více informací na www.sapeli.cz, www.next.cz, www.napako.cz, www.sherlock-bohemia.cz

Popisy k obrázkům

1 Bezpečnostní dveře Alegro v provedení třešeň

2 Detail na zámkovou část a čep bezpečnostních dveří

3 Závěsný pant a uzamykací otvor dveří 2

4 Typ zakrytí uzamčení bezpečnostních dveří Sapeli s rozvodovým trezorovým mechanizmem

5 Bezpečnostní čepy zajišťují celý dveřní otvor 6 Závěsný pant a uzamykací otvor dveří

Autor fotografií: FOTO: SAPELI

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE