U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Voda z mraků

Kategorie: Zvláštní nabídka | Autor:

Na střechu chalupy o ploše 160 metrů čtverečních spadne za rok téměř 100 metrů kubických dešťové vody. Když ji zachytíte a využijete, můžete ušetřit až 60 procent pitné vody z jiného zdroje. V prodeji jsou zařízení, která déšť zachytí, vyčistí, uskladní a promění na vodu k praní, splachování WC a zalévání zahrady. Například systém IRM (inteligentní zásobení dešťovou vodou) firmy WERIT je tvořen ze čtyř na sobě nezávislých technologických okruhů: filtrace, zásobníků, vodárny a řídicího modulu. V chalupě musí být dva oddělené rozvody vody – pitné a dešťové – které se podle potřeby automaticky přepojují. Nejsnáze se proto systém instaluje při nové stavbě či rekonstrukci domu. Zařízení pak vyžaduje jen minimální údržbu.

Filtrace a zásobníky

Dešťová voda je poměrně čistá a bez zárodků. Při kontaktu s krytinou střechy se znečišťuje a zabarvuje a musí se filtrovat. K tomu slouží vířivé (cyklonové) filtry se samočistící funkcí. První jsou umístěné přímo do svislého svodu ze střešních okapů a další u podzemních nádrží. Zásobníky slouží k zachycování vody a zároveň k dalšímu čištění. Přítok vody je řešen tak, že nedochází ke zvíření těžších nečistot u dna a lehké stoupají na hladinu. Asi za šest týdnů se v nádrži vytvoří tři vrstvy: spodní vrstva usazenin, široká vrstva užitkové vody a plovoucí vrstva. Stejně jako v biologické čistírně se zde vytvářejí aerobní bakterie, které vodu zbaví organických nečistot. Nejčistší voda je odčerpávána plovoucím odběrem asi 15 cm pod hladinou. Nádrže se umisťují do země nebo do studeného sklepa. U větších veřejných zařízení (penziony, malé hotely, farmy) se voda dezinfikuje, nejčastěji ultrafialovým zářením. Zásobník by měl překlenout tříChatař & chalupářní období sucha. V našem podnebí je pro středně veliký rodinný domek potřeba nádrž o objemu 4000 litrů.

Domácí vodárna

Domácí vodárna slouží k dopravě vody na místo odběru. Čerpadla (s integrovanou ochranou proti oběhu na sucho) a rozvod vody jsou řešeny tak, aby pracovaly potichu a zároveň byly nenáročné na spotřebu elektřiny. Rozvody z plastových trubek by měly být označeny “Užitková voda” a chráněny proti účinkům tepla. Při delším trvání sucha je třeba “dotovat” potřebu užitkové vody ze zdroje pitné vody. To se děje přes řídicí modul. Po opětném naplnění zásobníků dešťovou vodou řídicí modul přepne sání vodárny na její přednostní odběr z nádrží. Voda je pak rozváděna do chalupy nebo vyvedena vedle domu k využití na zahradě.

Voda z mraků