Viděli jsme cestou XCIV.

Dnešní dvojice chalup je z východních Čech. První je z Litomyšlska, druhou jsme objevili u Náchoda.

Okna jsou vizitkou domu

Usedlost s patrovou obytnou částí si zachovala hmotové řešení. V detailech ale prošla řadou více i méně šťastných zásahů. Mezi ty první patří snaha po obnově typického článkování (zvýrazněné nárožní a štítové lizény, šambrány u oken), ponechání skládané krytiny i jednoduché formy komínového tělesa. Problematičtější je použití lžící házené omítky, a to na celém hlavním objektu. Spodní, mírně předstupující část není odlišena, a tak rohové lizény nelogicky visí v prostoru.
Nešťastné je nahrazení starých oken jednokřídlými nečleněnými s masivními rámy, navíc v bílé barvě šambrán. Stavba tak dostala rádoby moderní výraz, ale ztratila originalitu venkovského statku. Nevhodnost tohoto zásahu si člověk uvědomí při pohledu na dochovanou dvojici okének (v líci umístěné obdélné a nad ním drobné obloukové) ve štítu podkroví.
Nepříliš vhodná je i přístavba vstupní verandy pronikající až k bráně. Původní sedlová stříška překrývající vrata i branku je najednou přerušena zábradlím terasy a ochrana nových vstupních dveří si vyžádala osazení polykarbonátové markýzy. Naštěstí tyto chyby trochu zmírňuje vegetační kulisa popínavého loubince, takže stavba ve svém prostředí nepůsobí rušivě.

Kamenné dilema

Přízemní jednoduchá chalupa prošla zjevně náročnou rekonstrukcí. Střešní krytina z profilovaného plechu přijatelně stavbu zakončuje, plastová okna jsou alespoň v přízemí členěná do kříže, takže výraz domu neoslepují. Dokonce ani krytá veranda podél dvorní okapové fasády díky svému vegetačnímu krytu nevadí, přestože je dovedena až ke štítu.
Diskutovat by se však dalo kolem romantického odstranění omítek na přední polovině domu. Snaha předvést krásnou a precizní kamenickou práci na opukovém zdivu je pochopitelná. Ovšem šambrány bez spodního rámování vytvářejí v režném zdivu dojem, že jsou okna příliš nízko a bylo nutné zdvojnásobit šířku horní části. Styk kamenného zdiva s přesahem střechy vyvolala nutnost osadit tam přechodový prkenný prvek a ani nárožní trám vynášející střechu nad zápražím není nejideálnější. Ponechání bílé omítky na celé chalupě by sice nebylo tak efektní, ale dům by působil přirozeněji, zvláště ve vztahu k množství dřevin a milému plaňkovému oplocení.

Text: Ing. arch. Jan Hubáček a Ing. arch. Tomáš Koreček
Foto: Marie Rubešová

Viděli jsme cestou XCIV.