5.p1090747

Rubrika:

Na renovované chalupě vidíme
kleštiny zpevňující trámy roubení
a ve štítě proříznutou pavláčku,
která je typická spíš pro
šumavské stavby. Foto: Marie Rubešová

5.p1090747

Zajímavé