10.p1130253.štěp

Rubrika:

Okénka ve štítu rekonstruované
usedlosti ve Štěpanicích svědčí
o tom, že se půda využívá
k bydlení. Foto: Marie Rubešová

10.p1130253.štěp

Zajímavé