U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Strom patří k domu

Kategorie: Oznamovatel | Autor: LI

Není bez zajímavosti, že zhruba od počátku osmdesátých let se z obsahu našeho časopisu postupně vytrácely články o osadních výborech a problematice chatových osad. A skoro není divu, protože když listujeme ještě staršími ročníky, řada materiálů právě na toto téma přímo čpěla formalitami. O to více se však otevřel prostor pro praktické zkušenosti a kvalifikovaná odborná pojednání. Stejně jako v minulých letech hraje prim oblíbená rubrika Informace, novinky, zajímavosti. V ročníku 1984 jsme se kromě toho mohli například dozvědět, jak se do malinkých chat vejdeme s prostorově úspornou konstrukcí schodů, dostali jsme návody na stavbu krbů, dočetli jsme se o elektroinstalaci i o tom, jak si svépomocí vyrobit zahradní stůl. A to je jen několik příkladů z mnoha. O tom, že se Chatař vydal správným směrem není pochyb. Odborné články a všechno to, co zajímá kutily, bylo v časopise vyváženo zajímavostmi, které lákaly ke čtení. V osmém čísle tohoto ročníku jsem třeba nalezl skvělý článek o tom, že dům patří ke stromu a strom k domu. Jakoby na mě přitom dýchla symbolika a zvláštní vzdálená poezie. Škoda jen, že doprovodné fotografie byly stále ještě černobílé a dnes, na zahnědlém novinovém papíru jsou už téměř nečitelné. Na lepší papír a na barevné provedení zkrátka tehdy nebyly peníze. Časopis Chatař, i když velice oblíbený, o čemž svědčí i náklad, nebyl v centru pozornosti těch vlivných a tudíž byl i daleko od štědrých dotací. Jak vysušit vlhké stavení nebo si povídat s posledním kamnářem v Čechách, nebylo pro tehdejší pány, kteří tisku veleli, vůbec důležité. Navíc se tu ani nezmiňovaly nějaké rekordy nebo úspěchy brigád socialistické práce, nebyly tu žádné reportáže z druhé strany barikády. Hezké počtení třeba o loutkářích z Hubojed, bylo pro ně tenkrát přece jen málo, i když jsem přesvědčen o tom, že i oni si to s chutí přečetli. Ale právě díky takovému čtení, díky dobrým radám, návodům a praktickým zkušenostem Chatař a chalupář přežil všechny ty společenské otřesy minulých let a my si jím můžeme listovat i dnes. K chatě a chalupě patří nepochybně zahrádka. Třeba malá jako dlaň, ale i ta je vždycky chloubou majitele. A na zahrádkáře náš časopis také nikdy nezapomínal. Pamatujete si, jak se v ročníku 1984 jmenovala pravidelná rubrika pro zahrádkáře? Jestliže ne, tak vám to prozradí dnešní tajenka.

Strom patří k domu