Sanační omítka

Omítku Profisan lze nanášet i na vysoce vlhké nevysušené zdivo se silným zasolením. Profisan odvádí vlhkost ze zdiva ve formě vodních par, a to velmi rychle. Sanační omítky společnosti KM BETA se uplatní při rekonstrukcích historických objektů a v celé řadě dalších realizací. Sortiment zastřešený značkou PROFIMIX zahrnuje kvalitní cementové potěry, lepicí a stěrkovací hmoty, zdicí malty, dále jádrové a štukové omítky a tepelně-izolační malty a omítky.
Balení 30 kg Profisan hrubý stojí 351 Kč bez DPH, balení 30 kg Profisan jemný stojí 360 Kč bez DPH.

www.kmb-profimix.cz

Sanační omítka