U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

“Půjdem spolu do Betléma…”

Kategorie: Volný čas | Autor: Pavel Veselý, FOTO AUTOR

Historické betlémy, většinou vyřezané ze dřeva, vyrobené z papírmaše nebo z papíru, si můžeme prohlédnout v muzeích; malé betlémky ze šustí nebo keramiky se občas dají koupit. Ale představte si betlémy z textilu, vlny, skla, z kamene i ze slámy, z vizovického nebo perníkového těsta, ze dřeva…, betlémy vyřezávané, vystřihované, modelované, pečené, šité, pletené, háčkované, paličkované… Malé (v oříšku) i velké (přes celý stůl), střízlivé i zářící všemi barvami.

Jejich autory jsou nadšenci, kteří se od jara do podzimu baví vymýšlením a výrobou betlému, aby jím v závěru roku přispěli k sváteční atmosféře svého bytu nebo potěšili na výstavě i ostatní. K nim patří i vystavující na tradiční pražské výstavě s tématem lidových Vánoc, kterou pořádá už od roku 1980 Bonsai klub Praha, nyní Bonsai Servis Praha. Ve své době to byla snad jediná příležitost, jak veřejně vystavit betlémy. Však taky před palácem U zlatého melounu, kde se tehdy výstavy konaly, stály několikahodinové fronty.Na otázku, proč se právě pěstitelé bonsají stali organizátory největší pražské vánoční výstavy, odpovídá ing. Blahoslav Lukavec z Bonsai Servisu Praha:”Na to mám okřídlenou odpověď. V zimě, když bonsaje spí, musejí přece pěstitelé něčemu věnovat svou energii. Protože mají schopnost vidět krásu v prostých věcech, věnují ji českému lidovému umění. Okolo sebe vidíme matrjošky z východu nebo černošské taneční masky z jihu, kdežto ryzí české výrobky aby člověk pohledal. “

* Proč jste si k výstavě lidové tvorby vybral právě období Vánoc?

“Protože je od dětství miluji. V celoročním pachtění představují zář, ke které jsem se upínal už od prázdnin. Líbilo se mi, že české Vánoce s betlémy a řadou krásných tradic stmelují rodinu. Nyní, kdy jsem dospělý a máme čtyři děti, to cítím zvlášť naléhavě.”

Přijďte si pro inspiraci

Letošní výstava nese název “Betlémské světlo” a je třiadvacátá v pořadí. Její autoři chtějí na historických dokumentech a exponátech připomenout, že elektrické lustry, lampy a lampičky slouží teprve jedno století, takže “rozsvítit světlo” nebylo donedávna nic snadného. Na výstavě jsou různé druhy pochodní, loučníků, lucerny a lampičky na svíčky, olej nebo petrolej.Ale můžeme vás uklidnit, hlavní náplní expozice, kterou můžete navštívit od 30. listopadu do 6. ledna v Rytířské ulici č. 29 v Praze 1, zůstává téma Vánoc v rozličných podobách. Vystaveny jsou jako každý rok nejrůznější betlémy mnoha autorů; na živých vánočních stromcích visí ozdoby z perníkového, vizovického, kynutého a slaného těsta, ale také ozdoby háčkované, pletené, drhané nebo paličkované, další ozdoby a zvykoslovné předměty jsou ze skla, keramiky, kovu nebo drátů. Pro návštěvníky budou jistě nevyčerpatelnou studnicí inspirace a někoho určitě vyprovokují k vlastní tvorbě. Když jsme se ptali na počet autorů, kteří se na výstavě podílejí, Blahoslav Lukavec došel téměř ke dvěma stovkám jmen. V naprosté většině to jsou amatéři, vedle dospělých také děti ze škol nebo zdravotně postižení. “Některé najdeme při různých lidových slavnostech během roku a vyzveme je k účasti, na některé mě upozorní kamarádi, jiní tvůrci naši výstavu navštíví a pak se přihlásí sami, jiní vystavují už opakovaně.”

* Děláte před výstavou výběr exponátů?

“Naprostá většina vystavovatelů zvládá své řemeslo s dokonalostí a velkým vkusem, takže odmítáme jen velmi zřídka. Neradi vidíme v obsahově tradičních ozdobách nebo betlémech polystyren a modurit, takové materiály vyřazujeme. Jsem si vědom, že z pohledu historiků umění se exponáty výstavy někdy pohybují na hranici kýče, ale naším cílem není vystavovat ani takzvané velké umění, ani historicky cenné předměty. Například nové betlémy jsou z devadesáti procent vytvořeny jen pro výstavu a my si toho velmi ceníme. Návštěvníci se jich mohou dotýkat a podrobně si je prohlížet, což u historicky vzácných kousků z muzejních vitrín není možné.”

Řezbářství láká i děti

Součástí lidových Vánoc je už několikátým rokem řezbářské sympozium.”V půli listopadu vezmu auto a objíždím české řezbáře. Často žijí v zapadlých obcích mezi lesy, avšak setkání s nimi bývá ohromným zážitkem. Pozvu je na týden do Prahy, zajistím ubytování a nechám je na výstavě řezat betlém nebo jiná díla s tematikou Vánoc. Před zraky lidí a hlavně před očima dětí se děje zázrak: přerod dřevěného špalíku v lidskou figurku, ve zvíře, v nějaký předmět.”Velký zájem dětí řezbáře těší, takže půjčují nářadí i kousky dřeva dětem a ukazují jim první kroky řezbářského řemesla. Úžasné je, že někteří mladí řezbáři tohoto koníčka neopustili a letos se sympozia účastní mezi zralými autory.

FOTO 1 – Betlém z lipového dřeva, kolorovaný, Dagmar Koverdynská z Nového Malína

FOTO 2 – Betlém z vlny, Marta Landová z Prahy

FOTO 3 – Keramický betlém, Danuše Přibylová z Prahy

FOTO 4 – Betlém z vizovického těsta, Petr a Marie Zadrapovi z Vizovic

FOTO 5 – Betlém z různých přírodních materiálů

FOTO 6 – Velký malovaný betlém Milana Janáčka používá “domácí” reálie ze severovýchodních Čech: vedle dřevěné venkovské chaloupky i hrady Trosky, Kost a prvky Hruboskalského skalního města. Betlém sestavil člen Spolku staropražských betlémářů Jan Tymich

“Půjdem spolu do Betléma…”