Provětrávané fasády

Provětrávané fasády jsou typem vnějšího pláště budovy a mají mezi vrstvou tepelné izolace a finálním vnějším obkladem provětrávanou vzduchovou mezeru, která umožňuje přirozenou výměnu vzduchu. Minerální izolace zlepšuje tepelný a akustický komfort a dělá konstrukci z hlediska vlhkosti bezpečnější (ursa.cz)

provětrávaná fasáda

Foto: ursa

Provětrávané fasády