U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Proudění vzduchu

Kategorie: Zvláštní nabídka | Autor:

Při vysoušení zdiva “vzduchovými” metodami se pomocí dutin podporuje proudění vzduchu a zvětšuje plocha k odpařování vody do volného ovzduší. Vzduchová dutina s přívodem i odvodem do místnosti je vhodná jen podmínečně, neboť vlhký vzduch není odváděn mimo dům. Vhodnější je dutina s přívodem i odvodem do volného ovzduší. Účinné je odvětrání dutinami pod úrovní terénu. Vzduch je odveden do atmosféry a dno kanálků odvodněno. Doporučuje se konstrukčně propojit vzduchové dutiny a předsazený sokl. Ani vzduchové metody samy o sobě většinou nedokáží snížit obsah vlhkosti ve zdivu o více než 2,5 hmotnostního % (měřeno ve výšce 40 cm nad úrovní dutiny) a nejsou vhodné v zaklenutých prostorách a v oblastech s výskytem volné podzemní vody. Při jejich použití se také do jisté míry mění mikroklima v interiéru.

Proudění vzduchu