Proti zlodějům

Bezpečnostních tříd dveří je 6 a označují se zkratkou BT (bezpečnostní třída) nebo RC (z anglického „resistence classes“). Pro každou bezpečnostní třídu je stanoven druh nářadí a čas, po který musí dveře odolávat pokusu o překonání. Skutečně začínají od bezpečnostní třídy 3. Ty odolají zloději, který se je pokouší překonat pomocí páčidla a dalšího ručního nářadí (Next)

bezpečnostní dveře

Foto: Next

Proti zlodějům