U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Profesionálové v redakcích

Kategorie: úvod | Autor: Jiří Trnavský

V našich sdělovacích prostředcích působí zhruba dva typy redaktorů a novinářů. Jedni realizují svoji profesionalitu tím, že dávají čtenářům ověřené informace a předkládají názory lidí, kteří mají k problému co říci. Sami redaktoři zůstávají v pozadí, představeni jen svým jménem, značkou, hlasem nebo vlídným úsměvem. Nechávají pouze na čtenáři či posluchači, aby si udělal názor a případně uvážil, zda chce změnit svět. Druhá skupina redaktorů si naopak myslí, že právě oni mohou a dokonce musí skrze média pohnout dějinami. Problém je, že k tomu zpravidla potřebují své čtenáře nebo posluchače. Hlídací pes demokracie začne ovládat svého pána a sám hledá jeho nepřátele. Učebnicovým příkladem souboje novinářské profesionality s osobními názory a ambicemi bylo dění kolem České televize. Není příliš obtížné rozpoznat, do které z výše popsaných skupin se ten který redaktor či novinář zařadil… A jak je tomu v redakci Chataře & chalupáře? Jsem přesvědčen, že naši redaktoři mají a vždy měli v tomto ohledu poměrně jasno. Jinak by totiž ani nemohli tak dobře dělat svoji práci! Jejich posláním je přinést čtenářům skutečně objektivní a skutečně užitečné informace, opravdu zajímavou inspiraci a ještě k tomu dobrou pohodu. A oni tak činí bez ohledu na své ambice, názory nebo roční dobu. Jaký to rozdíl od některých jiných médií! Zdá se, že jasno o své úloze v Chataři & chalupáři měl a má i jeho šéfredaktor. Časopis pod jeho přímým i nepřímým dohledem přežil deset let tvrdé zahraniční a domácí konkurence, blahovolné přehlížení mediálních “analytiků” a většinou vlažný přístup v pořadí již pátého majitele. Přesto zůstává pro většinu čtenářů nejvýše jménem v tiráži. Může se dokonce stát, že se tam objeví jméno úplně jiné a oni si toho vůbec nevšimnou. Ale upřímně řečeno – proč by také měli? Vždyť na rozdíl od ředitele České televize nemají na jeho jmenování nebo odvolání žádný vliv. Mnohem důležitější tak pro ně zůstává jistota, že na té správné stránce časopisu jako vždy najdou tu správnou informaci… Štěstí a dobré zdraví všem čtenářům a obchodním partnerům Chataře & chalupáře přeje

Profesionálové v redakcích