Podpora tibetských seniorů v indickém Himálaji


Organizace MOST, o.p.s. už několik let podporuje tibetské seniory žijící v indickém exilu. Jak se jim žije a jak konkrétně pomoc vypadá?

Tibeťané se po útěku ze své země snažili pokračovat ve svém způsobu života na severu Indie. Nebylo to však jednoduché, museli se přizpůsobit a nejen kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám byli nuceni se přestěhovat do exilových vesnic. Vzhledem k tomu, že se většinou jednalo o bývalé nomády, kterým jejich pastevecký způsob života v minulosti nedovolil získat vzdělání, jen těžko se mohli zapojit do společnosti v přelidněné Indii.  Jak se jim žije dnes?

Život v indickém Himálaji

Svobodu, volnost a život v přirozeném rytmu vyměnili za malé pokoje s hodinami a nedotčenou krásu náhorních planin za malý dvorek před domem. Život jim nadělil změnu. Lidé, kteří byli zvyklí každý den vyrazit na pastvu se svým stádem kašmírských koz, nyní žijí v odlehlých himálajských vesnicích nebo domovech pro seniory.

Ale oni se nezměnili. I když žijí v nedostatku, jsou pořád stejně usměvaví a otevření jako když bývali na svých planinách. Proto jsme se rozhodli jim pomoci prostřednictvím projektu Adopce ProTibet. Každý z nás si může adoptovat svého tibetského dědečka nebo tibetskou babičku.

Seniory pravidelně každý rok navštěvujeme. A nejsme sami. Jezdí s námi i jejich adoptivní synové a dcery z České republiky. Při návštěvách se snažíme mapovat jejich aktuální potřeby, ze kterých pak vycházejí projekty v České republice na jejich podporu.

Senioři v projektu Adopce ProTibet

Čeští dárci pomáhají prostřednictvím MOSTu tibetským seniorům bez prostředků od roku 2008. Podporujeme konkrétní seniory z exilových kempů v Choglamsaru, z nomádské vesnice Sumdho a z domovů pro staré lidi, které jsou pod správou organizace Tibetan Homes Foundation.

V současné době podporujeme 105 starých lidí, a díky podpoře dárců se jejich životní úroveň zlepšila. Za přímé finanční dary si mohou koupit potřebné věci a nemusí volit mezi léky, otopem na zimu, matrací či dekou nebo jídlem. Při pravidelných návštěvách se snažíme se seniory komunikovat a zjišťovat jejich potřeby, aby naše pomoc byla opravdu přínosná. Vidíme jejich obydlí, seznamujeme se s jejich stylem života a uvědomujeme si, že bez pomoci by byl jejich život velmi obtížný. Tibetské babičky a dědečkové jsou vděčni za pomoc svým českým adoptivním synům a dcerám a tak tento rok poprvé poslali prostřednictvím videokamer MOSTu svým podporovatelům krátký děkovný vzkaz.

Jak jinak se můžu zapojit do podpory seniorů?

Vedle projektu Adopce ProTibet nabízíme i další formy pomoci. Seniorům s pohybovými omezeními pomáháme formou darovacího certifikátu Kolečkové křeslo. A jak to funguje? Máte možnost koupit tibetské babičce nebo dědečkovi kolečkové křeslo nebo teleskopickou hůl. V indickém Himálaji panují tuhé zimy a nákup otopu na zimu je pro seniory finančně nákladné. Chcete seniorovi koupit otop na 1 měsíc? Máte příležitost prostřednictvím dalšího darovacího certifikátu, jehož nákupem zajistíte dostatek topného materiálu pro seniora na 1 měsíc. A věřte, že místní lidé jsou velmi vděční za každou pomoc a moc si toho váží. Díky Vaší pomoci mohou místní lidé žít v důstojnějších podmínkách. Děkujeme.

Pro více informací můžete navštívit naše webové stránky www.protibet.cz nebo náš internetový obchod www.shop.protibet.cz.

 

 

Komerční prezentace

Podpora tibetských seniorů v indickém Himálaji