Ochrání rostliny

Calypso® AL je dlouhodobý insekticidní přípravek s vynikajícími systémovými vlastnostmi k ochraně proti savému a žravému hmyzu i obtížně hubitelnému či ukrytému na všech druzích rostlin doma i na zahrádce. Chrání rostliny i před pozdějším napadením. Působí na mšice, mandelinky včetně chřestovníčka, molice, červce, třásněnky, pilatky, křísy, vlnatku krvavou a snižuje poškození žírem housenek, dále účinkuje na květopase jabloňového, pilatku jablečnou, obaleče jablečného, vrtuli třešňovou, obaleče švestkového, pilatku žlutou i švestkovou, bejlomorku kapustovou.
Doporučená cena 159 Kč.

www.bayer.cz

Ochrání rostliny