U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Několik rad zdarma

Kategorie: Bazény a příslušenství | Autor:

Jak ušetřit peníze: Náklady na energii a provoz snížíte tím, že bazén postavíte v co nejkratší spojnici s domem a technické vybavení umístíte co nejblíže k bazénu. Použijete alternativní energetické zdroje (je třeba počítat s vyššími počátečními náklady tím i dlouhodobější návratností). Finance na stavbu lze také získat u některých bank, které vybrané typy bazénů hodnotí jako investici do nemovitostí a poskytují na ně půjčky. Nebo se může sdružit více majitelů na pořízení společného bazénu, je však důležité přesně (smlouvou) stanovit podmínky výstavby a využívání, aby se předešlo nepříjemným problémům.

Jak dobře vybrat firmu: Seznámit se podrobněji s problematikou výstavby a návrhu bazénů. Ujistit se, že firma může provádět stavby tohoto typu a zjistit reference o realizovaných stavbách. Zjistit záruční podmínky a podmínky kompensace v případě nepředvídaných problémů během výstavby bazénu. Ověřit, zda firma poskytuje pozáruční servis na dodané dílo a vyžádat si projektovou dokumentaci. Ve smlouvě musí být termín zhotovení a předání stavby a penalizace v případě nedodržení. Dodavatel úpravny vody by měl zpracovat a dodat provozní řád. Při rozhodování vybírat alespoň ze tří firem a výběr konzultovat s nezávislými odborníky.

Jak udržet čistou vodu: Již v projektu prosadit spodní přívod vody ode dna a horní odběr přes žlábky. Vybavit úpravnu vody alespoň základním měřicím a dávkovacím zařízením na chemické přípravky. Vyměnit vodu nejméně jednou za 24 hodin bez přerušení. Množství ohřívané ředící (přídavné) vody musí odpovídat typu a velikostí bazénu. Dávka síranu hlinitého pro vysrážení nečistot musí být nejvýše 1 mg/l, v létě trojnásobná. Dávka chlóru by měla být taková, aby jeho aktivní zbytek na vstupu do bazénu byl asi 0,5 mg/l a na výstupu 0,2 mg/l. Při odstraňování řas v době mimo provoz kombinovat chlorové přípravky s prostředky na bázi aktivního kyslíku a enzymů. Pravidelně mechanicky odstraňovat nečistoty na stěnách a dně bazénu.

Několik rad zdarma